نشت انستوموتیک

در این صفحه تعداد 93 مقاله تخصصی درباره نشت انستوموتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نشت انستوموتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشت انستوموتیک; Acondicionamiento isquémico; Dehiscencia anastomótica; Arteriografía; Ischemic preconditioning; Anastomotic leakage; Arteriography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشت انستوموتیک; Surgical site infection; Purse-string suture or closure; Conventional closure; Intestinal obstruction; Incisional hernia; SSI; Surgical Site Infection; PSC; Purse-String Closure technique; CCT; Conventional Closure Technique; AL; Anastomotic Leakage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشت انستوموتیک; Anastomotic leakage; Colorectal; Surgery; CAL; Intraoperative; Modifiable; Risk factor; Anesthesiology; CAL; Colorectal Anastomotic Leakage; CLS; Colon Leakage Score; MAP; Mean Arterial Pressure; MBP; Mechanical Bowel Preparation; NSAIDs; Non-Steroidal An
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشت انستوموتیک; Rectal surgery; Cancer; Anastomotic leakage; High/low tieAL, anastomotic leakage; LCA, left colic artery; IMA, inferior mesenteric artery; LN, lymph node; CT, computed tomography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشت انستوموتیک; Anastomotic leakage; Risk factor; Upper gastrointestinal surgery; Intraoperative care; Anaesthesiology; EAL; Esophageal Anastomotic Leakage; MAP; Mean Arterial Pressure; ABG; Arterial Blood Gas; ICU; Intensive Care Unit; RCT; Randomized Controlled Trial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشت انستوموتیک; Fistule anastomotique; Infection intra-abdominale; Protéine C réactive; Infection du site opératoire; Tomodensitométrie abdominale; Anastomotic leakage; Intra-abdominal infection; C-reactive protein; Surgical site infection; Abdominal computerized tom