آشنایی با موضوع

DNA باستانی (aDNA) DNA جدا شده از نمونه های باستانی است. سن خاصی برای تعریف تاریخی و یا DNA باستانی وجود ندارد، اما شامل مواد ژنتیکی است که از مواد اسکلتی باستان شناسی و تاریخی، بافت های مومیایی شده، مجموعه بایگانی نمونه های پزشکی غیرمجاز، بقایای گیاهان، هسته یخ و هسته ی مرده، و همچنین دریاچه ها و دریاچه ها رسوبات بدست می آید. با توجه به فرآیندهای تخریب (از جمله اتصال عرضی، دآمیناسیون و تکه تکه شدن) DNA باستانی از کیفیت پایین تری در مقایسه با مواد ژنتیکی مدرن برخوردار است.

در این صفحه تعداد 283 مقاله تخصصی درباره DNA باستانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI DNA باستانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA باستانی; Ancient DNA; Authenticity of sequence data; Mycobacteria other than tuberculosis; Mycobacterium tuberculosis complex; Polymerase chain reaction; Tuberculosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA باستانی; AFLP; amplified fragment length polymorphism; aDNA; Ancient DNA; D-loop; displacement loop; H. pylori; Helicobacter pylori; HLA; human leukocyte antigen; KIR; killer-cell immunoglobulin-like receptor; kyr; thousand years ago; MLST; Multi Locus Sequence Ty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA باستانی; Ancient DNA; Paleolithic; Mesolithic; Neolithic; Archaeology; aDNA; ancient DNA; cal BC; calibrated years Before Christ; LBK; Linear Pottery culture or Linearbandkeramische Kultur; mtDNA; mitochondrial DNA; PCA; principal component analysis;