مهارکننده آنژیوژنز

در این صفحه تعداد 107 مقاله تخصصی درباره مهارکننده آنژیوژنز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مهارکننده آنژیوژنز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده آنژیوژنز; Angiogenesis inhibitor; Cell motility and invasion; Cell proliferation; Combretastatins; Suppression of EMT; Suppression of tumour progression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده آنژیوژنز; Treatment; Angiodysplasia; Blood Vessels; Angiogenesis Inhibitor; Clinical Trial; CE; capsule endoscope; EGD; esophagogastroduodenoscopy; GAVE; gastric antral vascular ectasia; GI; gastrointestinal; GIVM; gastrointestinal vascular malformation; iFOBT; imm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده آنژیوژنز; Cancer bronchique non à petites cellules; Inhibiteurs de tyrosine kinas; Inhibiteurs de l'angiogenèse; Thérapie ciblée; Radiothérapie; Non-small cell lung cancer; Tyrosine kinase inhibitor; Angiogenesis inhibitor; Targeted therapy; Radiotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهارکننده آنژیوژنز; APRPG-PEG-Lip-SU1498; APRPG-PEG-modified liposomal SU1498; DDS; drug delivery systems; DPPC; dipalmitoylphosphatidylcholine; DPPG; dipalmitoylphosphatidylglycerol; DSPE-PEG-APRPG; distearoylphosphatidylethanolamine-polyethyleneglycol-APRPG peptide conjuga