مبارزه با انفجار

در این صفحه تعداد 138 مقاله تخصصی درباره مبارزه با انفجار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مبارزه با انفجار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبارزه با انفجار; Epigenetics; Sequence specificity; Polyamide; HAT inhibitor; Antiproliferation; Apoptosis; HAT; histone acetyltransferase; DBD; DNA-binding domain; HDAC; histone deacetylase; PIP; pyrrole-imidazole polyamides; DMSO; dried dimethylsulfoxide; IPA; ingenuity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبارزه با انفجار; Flavonoids; Nobiletin; Cytochrome P450 CYP1 enzymes; Antiproliferation; Breast cancer; CYP1; cytochrome P450 CYP1B1, CYP1A1 and CYP1A2; HPLC; high pressure liquid chromatography; IC50; 50% inhibitory concentration; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبارزه با انفجار; Flavonoids; Tangeretin; Cytochrome P450 CYP1 enzymes; Antiproliferation; Breast cancer; CYP1; cytochrome P450 CYP1B1 CYP1A1 and CYP1A2; HPLC; high pressure liquid chromatography; IC50; 50% inhibitory concentration; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبارزه با انفجار; Flavonoids; Apigenin; Luteolin; Kaempferol; Quercetin; Cytochrome P450 CYP1 enzymes; Antiproliferation; Breast cancer; CYP1; cytochrome P450 CYP1B1, CYP1A1 and CYP1A2; HPLC; high pressure liquid chromatography; IC50; 50% inhibitory concentration; MTT; 3-(
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبارزه با انفجار; Antiproliferation; Apoptosis; Secretion metabolites; Yeast; 5-FU; 5-fluorouracil; cDNA; complementary DNA; CFS; cell-free supernatant; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DMEM; Dulbecco modified Eagle medium; IC50; half-maximal inhibitory concentration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبارزه با انفجار; 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) (PubChem CID:64965); Ellipticine (PubChem CID:3213); 5-bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) (PubChem CID: 6035); Propidium iodide (PI) (PubChem CID: 104981); Doxorubicin (PubChem CID: 31703);