برنامه های کاربردی

در این صفحه تعداد 706 مقاله تخصصی درباره برنامه های کاربردی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه های کاربردی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های کاربردی; Food wastes; Volatile fatty acids; Operative parameters optimization; Applications; Polyhydroxyalkanoates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های کاربردی; Ring opening; Biocatalysis; Partial oxidation of organic compounds; Reaction mechanisms; Applications; Perspectives; Ouverture de cycle; Biocatalyse; Oxydation partielle de composés organiques; Mécanismes réactionnels; Applications; Perspectives;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های کاربردی; Privacy by Design; Privacy; Practical implementation of Privacy by Design; Biometrics; e-health; Video-surveillance; Apps; applications; CCTV; closed circuit television; ECHR; European Convention of Human Rights; ECtHR; European Court of Human Rights; ECJ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های کاربردی; CAES; Compressed Air Energy Storage; CES; Cryogenic Energy Storage; CSP; Concentrated Solar Power; DoD; Depth-of-Discharge; EES; Electrical Energy Storage; FES; Flywheel Energy Storage; PCM; Phase Change Materials; PHS; Pumped Hydroelectric Storage; PSB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های کاربردی; CPs; conducting polymers; HCPs; hybrid conducting polymers; OIH; organic-inorganic hybrid; PA; polyacetylene; PANI; polyaniline; PPy; polypyrrole; PTh; polythiophenes; PPh; polyparaphenylene; PPV; polyparaphenylene vinylene; POT; polyorthotoluidine; IPN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های کاربردی; Apps; applications; AS; adherence score; Asc; ascorbic acid; AV; audiovisual; BBPS; Boston Bowel Preparation Scale; BMI; BODY mass index; PEG; polyethylene glycol; PP; per protocol; SD; standard deviation; SMS; short message service; SPMC; sodium picosulf