آپتامرز

در این صفحه تعداد 222 مقاله تخصصی درباره آپتامرز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آپتامرز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپتامرز; Aptamers; Blood brain barrier; Cancer stem cells; Gene editing; Gene therapy; Therapeutic RNA delivery; DOTAP; N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methyl-sulfate; DSPE-PEG; poly (ethylene glycol)-grafted 1,2-distearoyl-sn-glycero- 3-phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپتامرز; Electrochemical sensors; Biosensors; Mycotoxins; Aptamers; Antibodies; Molecularly imprinted polymers; Aflatoxins; Ochratoxins; Zearalenone; Graphene; Carbon nanotubes; Metal nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپتامرز; ALISA; (aptamer-linked immobilized sorbent assay); ELISA; (enzyme linked immunosorbent assay); ALISA (aptamer-linked immobilized sorbent assay); Aptamers; ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay); Tetanus toxoid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپتامرز; ABEI; N-(4-aminobutyl)-N-ethyl-isoluminol; AgNC; Silver nanoclusters; AgNPs; Silver nanoparticles; ATP; Adenosine 5′-triphosphate; AuNPs; Gold nanoparticles; AuRu; Gold-ruthenium; BPA; Bisphenol A; cfu; Colony forming units; CL; Chemiluminescence; CNT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپتامرز; EIAs; enzyme immunoassays; ELISAs; enzyme-linked immunosorbent assays; FRET; fluorescence resonance energy transfer; MB; molecular beacon; PNK; polynucleotide kinase; CAMB; catalytic and molecular beacon; ssDNA; single-stranded DNA; dsDNA; double-stranded
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپتامرز; Prodigiosin; Aptamer; Brain cancer cells; Glutamate receptor; TDD; Targeted drug delivery; apts; Aptamers; NDDT; Novel drug delivery tool; Selex; Systematic Evaluation of Ligands by Exponential Enrichment; G; Guanine; A; Adenine; ΔINME; Delta intermolecu