گیرنده هیدروکربن معطر

در این صفحه تعداد 15 مقاله تخصصی درباره گیرنده هیدروکربن معطر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گیرنده هیدروکربن معطر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; AA/GG; adrenal androgen/glucocorticoid (sum of dehydroepiandrosterone and androstenedione)/(sum of cortisol and cortisone); AHR; aromatic hydrocarbon receptor; B; regression coefficient; CI; confidence interval; DHEA; dehydroepiandrosterone; LOD; limit of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; AHR; aromatic hydrocarbon receptor; CYP; cytochrome P450; CYP1A1; cytochrome P450 1A1; dbSNP; database single nucleotide polymorphism; GSTM1; glutathione S-transferase mu 1; HRGC/HRMS; high-resolution gas chromatography/high-resolution mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; Dioxin; TCDD; AhR; Cell signalling; Skin; Toxicity; AhR; aromatic hydrocarbon receptor; MADISH; metabolising acquired dioxin-induced skin hamartoma; NAHRA; natural AhR agonist; PCB; polychlorinated biphenyls; PCDD; polychlorinated dibenzodioxins; PCDF; po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; AHR; aromatic hydrocarbon receptor; CI; confidence interval; DLC; dioxin-like compound; Ig; immunoglobulin; HRGC/HRMS; high-resolution gas chromatography/high-resolution mass spectrometry; β; partial regression coefficient; PCDDs; polychlorinated dibenzo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Ruditapes philippinarum; NF-E2-related nuclear factor 2 (Nrf2); RNAi; R. philippinarum; Ruditapes philippinarum; Nrf2; NF-E2-Related Factor 2; Keap1; Kelch-like-ECH-associated Protein 1; PAHs; Polycyclic Aromatic Hydrocar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; AHR; aromatic hydrocarbon receptor; CI; confidence interval; DecaCB; decachlorinated biphenyl; DMR; differentially methylated region; DL-PCB; dioxin-like polychlorinated biphenyl; HeptaCB; heptachlorinated biphenyl; HexaCB; hexachlorinated biphenyl; IGF-2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; AHR; aromatic hydrocarbon receptor; BP; benzo[a]pyrene; BPDE; benzo[a]pyrene 7,8-diol oxide; CI; confidence interval; CYP; cytochrome P450; dbSNP; database single nucleotide polymorphism; GST; glutathione S-transferase; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; PCDD; polychlorinated dibenzo-p-dioxin; PCDF; polychlorinated dibenzofuran; PCB; polychlorinated biphenyl; TEQ; toxicity equivalence quantity; AHR; aromatic hydrocarbon receptor; TCDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin; CYP1A1; cytochrome P450, family 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; AhR; aromatic hydrocarbon receptor; AQ; 9,10-anthraquinone; DMSO; dimethyl sulfoxide; FBS; fetal bovine serum; Il-6; interleukin-6; Il-8; interleukin-8; LDH; lactate dehydrogenase; LMA; low melting agarose; Mcp-1; monocyte chemotactic protein-1; MTT; 3-(4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; Bioenergetics; Dioxin; mitoKATP; Mitochondria; ROS; TCDD; 5-HD; 5-hydroxydecanoic acid; ADP; adenosine diphosphate; AhR; aromatic hydrocarbon receptor; ATP; adenosine triphosphate; BSA; bovine serum albumin; ΔΨ; mitochondrial transmembrane electric pote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; AhR; aromatic hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; CCK-8; Cell Counter Kit-8; CNS; central nervous system; TCDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin; GSK-3β; glycogen synthase kinase-3β; p-GSK-3β; phospho-glycogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; Biotransformation; Cytochrome P450 monooxygenase; NADPH:cytochrome P450 reductase; Pharmacogenetics; Polymorphism; Xenobiotic; ADME; absorption, distribution, metabolism, excretion; ADR; adverse drug reaction; AhR; aromatic hydrocarbon receptor; CNV; copy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده هیدروکربن معطر; EGFR; epidermal growth factor receptor; MAPK; mitogen-activated protein kinase; CK17; cytokeratin 17; TGk; transglutaminase 1; TCDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin; AhR; aromatic hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon nuclear translocator; AP-1