شبکه های عصبی مصنوعی

در این صفحه تعداد 2927 مقاله تخصصی درباره شبکه های عصبی مصنوعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده شبکه های عصبی مصنوعی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; electricity production forecasting; photovoltaic energy production management; artificial neural networks; optimal power planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; 1st D; (first derivative); 2nd D; (second derivative); ANN; (artificial neural networks); BP-MLP; (back-propagation multilayer perceptron); COE; (constant offset elimination); GFF; (generalized feed-forward); LVs; (latent variables); MMN; (min max normali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Case based reasoning; Artificial neural networks; Similarity measure; k-NN similarity measure; Artificial intelligence; Data mining
مقالات ISI شبکه های عصبی مصنوعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Adaptive Traffic Signal Control; Reinforcement Learning; Artificial Neural Networks; Intelligent Transportation Systems; Traffic Simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Polymers and plastics; Artificial neural networks; Mechanical properties; Supervised learning; Design of experiments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Work-related low-back disorders; Biomechanical risk; Surface electromyography; Artificial neural networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Nasopharyngeal carcinoma; Machine learning approaches; Computer-aided object detection; Trainable segmentation; Haar feature; Artificial neural networks; Genetic algorithm; Endoscopic images;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Caffeine; Compatibility/incompatibility; Thermogravimetry; Multivariate statistical analysis; Artificial neural networks; Self-organizing maps;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Sound quality; Active noise control; Filtered-x least mean squares; Adaptive noise equalizer; Artificial neural networks; Frequency selective least mean squares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Automatic meter reading; Distributed generation; Distribution grids' observability; Real-time estimation; Solar energy; Weather nowcast; Artificial neural networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Artificial neural networks; Bat algorithm; Scaled conjugate gradient; Short-term price forecasting; Similar day selection; Wavelet transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Eddy covariance; Net ecosystem productivity; Smoke; Photosynthetically active radiation; Artificial neural networks; Central Siberia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; Machine learning; Shaft power prediction; Function approximation; Physics-based learning; Artificial neural networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی مصنوعی; AV; acid value; ANN; Artificial Neural Networks; AnV; anisidine value; ATR; attenuated total reflectance; CARS; Competitive Adaptive Reweighted Sampling; DGF; German Society for Fat Science; DHA; docosahexaenoic acid; DTGS; deuterated triglycine sulfate;