آمریکایی های آسیایی

در این صفحه تعداد 93 مقاله تخصصی درباره آمریکایی های آسیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آمریکایی های آسیایی
مقالات ISI آمریکایی های آسیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمریکایی های آسیایی; LPR; legal permanent resident; Non-LPR; without legal permanent resident; SNAP; supplemental nutrition assistance program; WIC; women, infant, and children; TANF; temporary assistance to needy families; Immigrants; Food insecurity; Hispanic Americans; Asi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمریکایی های آسیایی; Health disparities; Minority participation; Obsessive-compulsive disorder; Residential; Outpatient; Treatment; African Americans; Hispanic Americans; Asian Americans; Native Americans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمریکایی های آسیایی; prostate; prostatic neoplasms; Asian Americans; epidemiology; SEER programFB, foreign born; GS, Gleason score; NH, nonHispanic; PCa, prostate cancer; PSA, prostate specific antigen; SES, socioeconomic status; USB, United States born
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمریکایی های آسیایی; Systematic review; Lifestyle intervention; Asian Americans; Physical activity; Diet; Weight; Randomized controlled trial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمریکایی های آسیایی; Asian Americans; Religious and spiritual advisor; Mental health service use; Mental disorder; Ethnicity; Nativity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمریکایی های آسیایی; HBV; hepatitis B virus; HCC; hepatocellular carcinoma; CES-D; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; CBO; community-based organization; AAPI; Asian American and Pacific Islander; ITT; intent-to-treat; Knowledge of HBV infection; Asian American
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمریکایی های آسیایی; Alcohol Drinking; Asian Americans; Asthma; Cohort Studies; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Epidemiology; Ethnic Groups; RiskCOPD, chronic obstructive pulmonary disease; AAT, α1–antitrypsin; ICD – 9 – CM, International Classification of Diseases, Ni