آتنولول

در این صفحه تعداد 271 مقاله تخصصی درباره آتنولول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آتنولول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; Amrinone; Arterial blood pressure; Atenolol; Beagle dog; Heart rate; Itraconazole; Left ventricular dP/dt; Methods; Myocardial contractility; Pimobendan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; Fed state; Protein precipitation; Solid phase extraction; Biorelevantmedia; Drug analysis; Physicochemical properties; ΑCN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; BA/BE; bioavailability/bioequivalence; CV; coefficient of variation; EtOH; et
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; AOPs; Advanced Oxidation Processes; ATL; Atenolol; BJH; Barrett-Joyner-Halenda method; BET; Brunauer-Emmett-Teller method; EDCs; Endocrine disrupting compounds; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; IC; Inorganic carbon; Ka; Dissociation const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; Self double emulsifying drug delivery system; Atenolol; Double emulsions; Response surface methodology; Transmission electron microscopy; Solidification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; Chemometrics; Electrochemistry; MCR-ALS; Complexation; Quantification; Interaction; Resolution; Minimization of electrodic adsorption; MLR; multiple linear regression; KF; Kalman filter; PCA; principal component analysis; PCR; principal component regressi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; atenolol; beta-blockers; hemangiomas; propranolol; randomized; treatment; trial; CR; complete response; ECG; electrocardiogram; HR; heart rate; IH; infantile hemangioma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; AChE; acetylcholinesterase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATE; atenolol; CAT; catalase; CBZ; carbamazepine; ECs; emerging contaminants; ENAL; enalapril; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GST; glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; CVD; cardiovascular disease; CV; coefficient of variation; DBS; dried blood spot; EIC; extracted ion chromatogram; Hct; haematocrit; IS; internal standard; LOQ; limit of quantification; LC; liquid chromatography; LC-HRAM MS; liquid chromatography-high res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; LQTS; Long QT syndrome; LQT1; Long QT syndrome type 1; LQT2; Long QT syndrome type 2; QTc; Corrected QT; min; Minutes; s; Seconds; ECG; Electrocardiogram; ICD; Implantable cardioverter-defibrillator; SFM; Screened family members; SD; Standard deviation; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; AI; acridine; AO; acridone; AO7; acid orange 7; AOP; advanced oxidation processes; ATL; atenolol; BET; Brunauer, Emmett and Teller; BOD; biochemical oxygen demand; BPA; bisphenol A; CB; conduction band; CBZ; carbamazepine; CBZ-E; carbamazepine epoxide; CF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; Myocardial; Contractility; Left ventricular dP/dt; Beagle dog; Pimobendan; Atenolol; Itraconazole; Amrinone; Heart rate; Lusitropy; Arterial blood pressure; QA interval; Cardiac Relaxation; Super-interval; Tau;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; water absorption; luminal water volume; gastrointestinal fluid volume; osmolality; drug absorption; FITC-dextran; atenolol; antipyrine; intestine; rat; AQP; aquaporin; FD-4; fluorescein isothiocyanate dextran 4000; GI; gastrointestinal; ka; first-order ab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آتنولول; F; α-trifluoromethyl benzyl alcohol; DTBP or D; 2,6-di-tert-butyl pyridine; V; valinol; L; 2,4-lutidine; Ate; atenolol; SR; shift reagent; IMS; ion mobility spectrometry; MS; mass spectrometry; ESI; electrospray ionization; Trifluoromethyl benzyl alcohol