طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است

در این صفحه تعداد 16 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; API; active pharmaceutical ingredient; ATR-FTIR; attenuated total reflection fourier transform infrared spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; GE; gelatin; GET; gelatin film with 2% TiO2; HPMC; hydroxypropylmethylencellulose film; HPMCT; hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; ISC; in-situ combustion; LTO; low temperature oxidation; SARA; saturate, aromatic, resin and asphaltene; EDS; Energy-dispersive X-ray spectroscopy; MRS; microscopic Raman spectroscopy; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; AAS; atomic absorption spectroscopy; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; BSA; bovine serum albumin; CCP; colloidal calcium phosphate; CFD; computational fluid dynamics; CFV; cross-flow velocity; CIP; cleaning-in-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; Extracellular polymeric substances (EPS); Membrane bioreactor (MBR); Membrane fouling; In-situ fouling control; Wastewater treatment; AAL; Aleuria aurantia lectin; AFM; atomic force microscopy; AHL; N-acyl homoserine lactones; AI-2; autoinducer-2; ATR-FTI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; Tagging substances; Fuel; Euromarker; Overt; Covert; ANN; artificial neural networks; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; DAD; diode array detector; FID; flame ionization detector; GC; gas chromatography; HCA; hi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); ALP; alkaline phosphatase; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; CaP; calcium phosphate; Ca-GP; calcium glycerophosphate; CFA; colony forming ability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DSC; differential scanning calorimetry; ΔH; transition enthalpy; GP; gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; Aβ peptide; Beta Amyloid peptide; AD; Alzheimer Disease; AFM; Atomic Force Microscopy; AMP; Antimicrobial Peptide; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy; AZT; Azithromycin; BAM; Brewster Angle Microscopy; BM; Big M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; ANS; 8-anilino-1-naphthalene-sulphonic acid; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; CD; circular dichroism; MRE; mean residual ellipticity; ThT; thioflavin T; Antioxidant; Aggregates; Cellulase; Molten globule state
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; PVDF; poly(vinylidene fluoride); tBMA; tert-butyl methacrylate; PMAA; poly(methacrylic acid); UF; ultrafiltration; DMDP; 4,4′-dimethyl-2,2′-dipyridyl; TSA; p-toluenesulfonic acid monohydrate; NMP; 1-methyl-2-pyrrolidinone; DMAc; N,N-dimethylacetamide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; 2D; two-dimensional; HATR; horizontal attenuated total reflectance; AW-S; aggregated water with strong hydrogen bond; AW-M; aggregated water with moderately hydrogen; FW; free
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; CBS; captive bubble surfactometer; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-phosphocholine; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; LGV; lung gas volume; PEEP; positive end expiratory pressure; POPG; 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; GAB; Guggenheim-Anderson-deBoer; BET; Brunauer-Emmett-Teller; aw; water activity; Tg; glass transition temperature; RH; relative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تضعیف شده است; PVDF; poly(vinyledene fluoride); PAA; poly(acrylic acid); ATR-FTIR; attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy; SEM; scanning electron microscopy; TMP; transmembrane pressure; FRR; flux recovery ratio; Antifouling membrane; TiO2 p