اکسین

در این صفحه تعداد 86 مقاله تخصصی درباره اکسین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (1486); 1-Naphthaleneacetic acid (6862); Indole-3-acetic acid (802); 1-Allylimidazole (35794); 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide (74484); (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane (20473); Multiple adsorption mechanisms; Ionic li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; Maize; Root development; Auxins; Cell cycle; Cyclins; AFBs; auxin signaling F-box; ARFs; auxin response factors; BR; brace roots; C; coleoptile; CDKs; cyclin dependent kinases; CDKA; A-type cyclin-dependent kinase; CKS1; cyclin-dependent kinase regulatory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; 2iP; 2-isopentenyladenine; ABA; abscisic acid; ANOVA; analysis of variance; CAL; callus; CRD; completely randomized design; Dicamba; 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid; ECAL; embryogenic callus; EL; embryogenic lines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6-Benzyladenine-9-riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-glucoside; cZR; cis-Zeat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; GA3; gibberellic acid; IBA; indole-3-butyric acid; MS; Murashige and Skoog; NAA; 1-naphthaleneacetic acid; PPFD; photosynthetic photon flux density; TDZ; thidiazuron; Micropropagation; Germination; Rooting; Gibberellins; Auxins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; Antioxidant; Asparagaceae; Auxins; Cytokinin homeostasis; Conservation; Rooting; BA; N6-benzyladenine; BAR; N6-benzyladenine-9-riboside; BA9G; N6-benzyladenine-9-glucoside; BAR5′MP; N6-benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CCE; cyanidin chloride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; NAA, a-naphthaleneacetic acid; IBA, indole-3-butyric acid; MS, Murashige and Skoog; P. avium × P. mahaleb, Prunus avium × Prunus mahaleb; SAM, S-adenosylmethionineAmino acids; Auxins; In vitro rooting; Osmoregulation; Oxidative stress; Precursors of ethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; Auxins; Brassinosteroids; Chlorophylls; Growth; Monosaccharides; Proteins; AX; auxin; BL; brassinolide; BR; brassinosteroid; CS; castasterone; 4-Cl-IAA; 4-chloroindole-3-acetic acid; 6-deoxoTE; 6-deoxoteasterone; 6-deoxo-TY; 6-deoxotyphasterol; 24-epiBL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسین; Acylated anthocyanins; Auxins; Cyanidins; Color value; NH4+/NO3− ratio; SucrosePIC, 4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid; CV, color value; 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; DW, dry weight; FW, fresh weight; IAA, indoleacetic acid; NAA, naphthaleneac