ترکیبات بیولوژیکی

در این صفحه تعداد 552 مقاله تخصصی درباره ترکیبات بیولوژیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیبات بیولوژیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; UHPLC-MS/MS, ultra high-performance liquid chromatography; eNOS, endothelial nitric oxide synthase; NO, nitric oxide; ORAC, oxygen radical absorbance capacity; DPPH, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylFermented products; Drink; Strawberry; Bioactive compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Bioactive compounds; Elicitation; Labiatae; Industrial applications; Rosmarinic acid; UV-B; Methyl Jasmonate; Jasmonic Acid; Ozone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Functional foods; Bioactive compounds; Extraction techniques; Encapsulation methodologiesADA, American Dietetic Association; AP1, activator protein 1; APC, antigen presenting cell; ARE, antioxidant response elements; ASE, accelerated solvent extraction; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Food analysis; Food composition; Potato breeding; Solanum tuberosum L.; Solanum tuberosum subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes; Solanum stenotomum Juz. & Bukasov; Phytochemicals; Bioactive compounds; Thermal processing; Biodiversity and nutrition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Garlic; Cooking treatments; Bioactive compounds; Pre-cooking treatments; OSCs profileAllyl sulphide (PubChem CID: 11617); Diallyl disulphide (PubChem CID: 16590); Diallyl trisulphide (PubChem CID: 16315); Allicin (PubChem CID: 65036); E-Ajoene (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Barley; Pearling; Bioactive compounds; β-glucan; DDT; dough development time; DF; dietary fibre; DON; deoxynivalenol; dw; dry weight; HLB; hull-less barley; TPC; total phenolic compounds; TAA; total antioxidant activity; TE; trolox equivalents; TPA; text
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Ultrasound treatment; Food safety; Physicochemical properties; Bioactive compounds; Total antioxidant capacity; Fluid foods