آزمایش های بیولوژیک

در این صفحه تعداد 208 مقاله تخصصی درباره آزمایش های بیولوژیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آزمایش های بیولوژیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های بیولوژیک; Endocrine disruptors; Madrid; Tap water; Bioassays; Chemical monitoring; Transactivation assay; ED; Endocrine disruptor; PAH; Polycyclic aromatic hydrocarbon; PCB; Polychlorinated biphenyl; TH; Thyroid hormone; T3; Triiodothyronine; T4; Thyroxine; EDC; En
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های بیولوژیک; Petroleum refinery wastewater; Advanced oxidation; Absorbed dose; Cytotoxicity; Mutagenicity; Bioassays; PRW; Petroleum refinery wastewater; UV; Ultra violet; TiO2; Titanium dioxide; H2O2; Hydrogen peroxide; RSM; Response surface methodology; COD; Chemica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های بیولوژیک; Bioassays; Food contact materials; Extracts; Hazard assessment; Genotoxicity; Cytotoxicity; Potential endocrine disruptors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های بیولوژیک; Endocrine disrupting chemicals; Chromatography; Biosensors; Bioassays; Nanotechnology; Synthetic biology; Molecular engineering; AChE; Acetylcholinesterase; BPA; Bisphenol A; BChE; Butyrylcholinesterase; CALUX; Chemical Activated LUciferase gene eXpressio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های بیولوژیک; Western Wadden Sea; Phytoplankton community; Phosphorus limitation; Bioassays; Alkaline phosphatase activity;