مهندسی زیستی

در این صفحه تعداد 162 مقاله تخصصی درباره مهندسی زیستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مهندسی زیستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی زیستی; GI; gastrointestinal; SMCs; smooth muscle cells; CIPO; chronic intestinal pseudoobstruction; SI; small intestine; KCI; potassium chloride; ACh; acetylcholine; VIP; vasoactive intestinal peptide; SMA; α smooth muscle actin; LES; lower esophageal sphincter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی زیستی; Congenital heart diseases; Transcatheter interventions; Bioengineering; Novel devices; Biodegradable stentMalformations cardiaques congénitales; Cathétérisme interventionnel; Bio-ingénierie; Dispositifs innovant; Stent biodégradable
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی زیستی; Congenital heart diseases; Bioengineering; Congenital valve disease; Transcatheter valve implantation; Pulmonary artery bandingMalformations cardiaques congénitales; Bioingénierie; Maladie valvulaire congénitale; Implantation de valve par voie percutanée;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی زیستی; cardiac valves; cardiac valve prosthesis; pulmonary valve; bioengineering; tissue engineering; allografts; α-SMA; alpha smooth muscle actin; BEHV; bioengineered heart valve; BEPV; bioengineered pulmonary valve; BSA; body surface area; CryoV; cryopreserve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی زیستی; Bioengineering; Tissue engineering; Keratinocytes; Fibroblasts; Silk fibroin; Biomaterials; Buccal mucosa; Urethral reconstruction; Urethroplasty; Canine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی زیستی; DPSCs; dental pulp stromal cells; MSC; mesenchymal stromal cells; SHEDs; stromal cells from human exfoliated deciduous; BM-MSCs; bone marrow-derived mesenchymal stromal cells; NTFs; neurotrophic factors; NGF; nerve growth factor; BDNF; brain-derived neuro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی زیستی; Intestinal Epithelial Cells; Stem Cell Niche; Gradients; Bioengineering; 3D; 3-dimensional; BMP; Bone morphogenetic protein; ECM; extracellular matrix; Eph; erythropoietin-producing human hepatocellular receptor; Ephrin; Eph family receptor interacting pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی زیستی; Biomimetic materials; Liver stem cells; Bioengineering; Organogenesis; iPSC; induced pluripotent stem cell; IH; iPSC derived hepatic progenitors; FDA; food and drug administration; TGFβ; transforming growth factor beta; 3D; three-dimensional; ICC; invert