آشنایی با موضوع

زیست شناساگر هر گونه و یا گروهی از گونه هایی که عملکرد، جمعیت و یا وضعیت آنها می تواند وضعیت کیفی محیط زیست آشکار است. به عنوان مثال، کپوپدها و دیگر مواد غذایی کوچک آبزی که در بسیاری از نواحی آب موجود هستند، می توانند برای تغییرات بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و یا رفتاری که ممکن است در اکوسیستم آنها مشکلی نشان دهند، تحت کنترل قرار گیرند. زیست شناساگر می توانید به ما در مورد اثرات تجمعی از آلاینده های مختلف در اکوسیستم و اینکه یک مشکل ممکن است چه زمانی طول خواهد کشید اطلاعات مفیدی بدهد این در حالی است که آزمایش های فیزیکی و شیمیایی نمی توانند این اطلاعات را ارائه بدهند.
در این صفحه تعداد 343 مقاله تخصصی درباره شناساگر زیستی یا زیست شناساگر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شناساگر زیستی یا زیست شناساگر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Anthropogenic impact; Biodiversity loss; Bioindicators; Ecological evaluation index-EEI; Monitoring program;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; AF; Atlantic Forest; FDA; fluorescein diacetate hydrolysis; IO; ironstone outcrops; NS; neotropical savanna; qCO2; metabolic quotient; qMic; microbial quotient; RA; rehabilitated area revegetated with grass; Bioindicators; Climate season; Ironstone outcro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Water Framework Directive (WFD); Bioindicators; Traits; Guilds; Fishes; Benthic invertebrates; Canonical correspondence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Bioindicators; Freshwater mussels; Nonsteroidal antiinflammatory drugs; Perfluorinated compounds; Polybrominated diphenyl ethers; Principal component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Total petroleum hydrocarbons (TPH); Ecotoxicity; Bioindicators; Weathered hydrocarbons; Soil pollution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Antibiotic resistance; Escherichia coli; Environmental reservoirs; Pollution; Bioindicators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Bioindicators; Environmental control; Hydrological tracers; Luxembourg (Attert basin); Soil diatoms; Soil quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Seagrasses; Marine pollution; Heavy metals; Biomonitoring; Bioindicators; Mediterranean Sea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Bird functional groups; Ecological indicators; Bioindicators; Environmental impact assessment; Multimetric indices; Atlantic forest fragments; Small insectivores;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Fluorescence spectroscopy; Collagen emission; Astyanax lacustris; Electrical conductivity of water; Bioindicators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Bioindicators; Ecosystem health; River self-depuration; Community structure; Multiple stressors; Seasonal effects
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Marine ecology; Biodiversity; Bioindicators; Community composition; Intertidal sandstone reef; Relative environmental pressure index; Anthropogenic pressure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Aechmea aquilega; Bioindicators; Non-specific ant-plant relationships; Surrogacy; Tank bromeliads; Urban ecology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Ant functional groups; Bat roosts; Biogeochemical hotspots; Bioindicators; Stable isotopesGroupes fonctionnels de fourmis; Nichoirs de chauves-souris; Zones de concentration biogéochimiques; Indicateurs biologiques; Isotopes stables