فسفات کلسیم دو فازی

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره فسفات کلسیم دو فازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فسفات کلسیم دو فازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; ABTS•+;  2,2′-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) radical cation; ACP; amorphous calcium phosphate; ALP; alkaline phosphatase; BBG; borate-based glass; BCP; biphasic calcium phosphate; BET SSA; Brunauer-Emmett-Teller specific surface are
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; A; Androstane; AAS; Atomic absorption spectrometry; AFM; Atomic force microscopy; AL; Alginate; BCC; Biphasic calcium composite material; BCP; Biphasic calcium phosphate; BHAp; Biological hydroxyapatite; BPs; Bisphosphonates; CA; Contact angle analysis; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; BCP; biphasic calcium phosphate; BMMSC; bone marrow-derived mesenchymal cells; CPC; calcium phaosphate cements; DPSC; dental pulp stem cell; ECM; extracellular matrix; EDC; 1-ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] carbodiimide hydrochloride; GAG; glycosaminoglyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; ALP; alkaline phosphatase; BCP; biphasic calcium phosphate; BMP; bone morphogenetic protein; BMSC; bone marrow stromal cell; BSA; bovine serum albumin; CDHA; calcium deficient hydroxyapatite; CPC; calcium phosphate cement; μCT; X-ray micro-computed tomog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; ALP; Alkaline phosphatase; BCP; Biphasic calcium phosphate; BG; Bioactive glass; CMC; Carboxymethyl cellulose; GAG; Glycosaminoglycan; HA; Hydroxyapatite; P3HB; Poly (3-hydroxybutyric acid); PCL; Polycaprolactone; PHA; Polyhydroxyalkanoates; PHBV; Polyhyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; Guided bone regeneration; Platelet rich fibrin; Anorganic bovine bone; Biphasic calcium phosphate; Titanium barrier; Rabbit; BCP; biphasic calcium phosphate; βTCP; beta-tricalcium phosphate; ABB; anorganic bovine bone; GBR; guided bone regeneration; HA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; HA; hydroxyapatite; SPS; spark plasma sintering; GNPs; graphene nanoplatelets; BCP; biphasic calcium phosphate; β-TCP; beta-tricalcium phosphate; CDA; calcium-deficient apatite; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; HP; hot pressing; A. Hot pressing; B.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; Polymers; Nanomaterials; Dental tissue regeneration; Enamel; Dentin; Periodontal/alveolar bone regeneration; Nanofibers; Scaffolds; Ceramics; ECM; extra cellular matrix; HAp; hydroxyapatite; RGD; arginine-glycine-aspartic acid sequence; PA; peptide amphip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; 3D; three-dimensional; ALP; alkaline phosphatase; ASTM; International Standards Worldwide; BC; bacterial cellulose; BCP; biphasic calcium phosphate; BMPs; bone morphogenetic proteins; BNC; bacterial nanocellulose; BSA; bovine serum albumin; Ca; calcium; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; 3D; three-dimensional; PVP; poly(vinyl pyrrolidone); MC; methylene chloride; PEO; poly(ethylene oxide); CaP; calcium phosphate; PCL; poly-caprolactone; PLA; poly-lactic acid; PLLA; poly (L-lactic acid); CPC; Calcium phosphate cement; PLCL; poly (lactic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفات کلسیم دو فازی; Adipose stem cells; Trophic factors; Secretome; BMP-2; Osteogenic differentiation; Calcium phosphate; (h)ASC; (human) adipose stem cell; BCP; biphasic calcium phosphate; BMP-2; bone morphogenetic protein-2; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase;