بیپیریدین

در این صفحه تعداد 232 مقاله تخصصی درباره بیپیریدین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیپیریدین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیپیریدین; A; adenine; AcO; acetate; Atox1; antioxidant protein 1; BEOV; bis(ethyl-maltolato)oxovanadium(IV); bipy; bipyridine; bipydmb; 6-(1,1-dimethylbenzyl)-2,20-bipyridine); BMOV; bis(maltolato)oxovanadium(IV); cbdca; 1,1-cyclobutanedicarboxylate; CE; capillary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیپیریدین; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; Gln; glutamine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; Met; methionine; Phe; phenylalanine; Pro; proline; Ser; serine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیپیریدین; AGET; activator generated by electron transfer; AlpGP; 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-6-O-acryloyl-α-d-galactopyranose; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BEMP; 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine; BGMA; cis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیپیریدین; Metal-Organic Framework; MOFs; UiO-67; Energy Transfer; Electron transfer; light harvesting; Zirconium; Ruthenium; bipyridine; 5,5'-dicarboxybipyridine; polypyridine; Ru(bpy)3; transition metal complexes; Solar Energy; Solar Cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیپیریدین; Bipy; bipyridine; DCM; dichloromethane; DFT; density functional theory; DME; dimethoxyethane; DMSO; dimethylsulfoxide; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; Dppm; tetraphenyldiphosphino methane; EDA; energy decomposition analysis; FLP; frustrated Lewis pair; HOM