کوپلیمرهای بلوک

در این صفحه تعداد 732 مقاله تخصصی درباره کوپلیمرهای بلوک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کوپلیمرهای بلوک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; One-pot synthesis; Block copolymers; Poly(acrylic acid)-block-polycaprolactone; Simultaneous RAFT and ROP; Stimulus-responsive block copolymers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; 3D; three-dimensional; AFM; atomic force microscopy; AAO; anodic aluminum oxide; ALP; alkaline phosphatase; ANSC; adult neural stem cell; AR; aspect ratio; BCP; block copolymers; BSA; bovine serum albumin; CEC; corneal epithelial cells; CHO; Chinese hamst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; Ultrafast molecular separation (UMS); Polymeric materials; Nanomaterials; Membrane fabrication; Membrane separation; 2D; 2-dimensional; 3D; 3-dimensional; BCPs; block copolymers; CVD; chemical vapor deposition; COFs; covalent organic framework; DLC; diamo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; Cu nanoparticles; Block copolymers; Liquid/liquid interface; Heterogeneous catalysis; Spontaneous emulsification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; Plasmonics; Self-assembly; Hyperbolic media; Block copolymers; Localized surface plasmon resonance; Effective dielectric permittivity; Lamellar phase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; Poly (propargyl L-glutamate); Drug delivery; Nanocarriers; Block copolymers; PEG; poly (ethylene glycol); PPLG; poly (γ-propargyl L-glutamate); NCA; N-carboxyanhydride; CAC; Critical Aggregation Concentration; FR α; Folate receptor α; EPR; Enhanced Per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; Atomic force microscopy (AFM); Micro electromechanical systems (MEMS); Micro electromechanical resonators; High frequency AFM probe; Block copolymers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; ABS; poly(acrylonitrile-co-butadiene-co-styrene); ATBN; amine-terminated poly(butadiene-co-acrylonitrile); BCPs; block copolymers; BF3.EA; boron trifluoride monoethylamine; CFRP; carbon-fibre reinforced-plastic; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotub
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; Polymers; Block copolymers; Electric fields; Soft matter; Small-angle scattering; Alignment; AC; alternating current; AFM; atomic force microscopy; BCC; body centered cubic; BCP; block copolymer; CDS; cell dynamic simulations; CH; cyclohexane; CMC; consta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; Physical gels; Hydrogels; Thermoresponsive polymers; Temperature responsive polymers; Thermoresponsive gels; Block copolymers; Triblock copolymers; Injectable gels; Gelation temperature; Critical gelation concentration3-D, 3-dimensional; AA, acrylic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوپلیمرهای بلوک; Crosslinking; Reversible crosslinking; Block copolymers; Nanostructured materials; Compartmentalization; Hybrid materials;