استخراج کانی سازی

در این صفحه تعداد 84 مقاله تخصصی درباره استخراج کانی سازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استخراج کانی سازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; BW; body weight; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily weight gain; G:F; gain, feed ratio; NC; negative control; PC; positive control; Bone mineralization; Digestibility; Calcium; Phosphorus; Phytase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; Bisphosphonates; Cancer; Bone mineralization; Human farnesyl diphosphate synthase; Human geranylgeranyl diphosphate synthase; Cell lines; Hydroxyapatite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; ALP; alkaline phosphatase; BMDD; bone mineralization density distribution; bsALP; bone-specific alkaline phosphatase; BV/TV; bone volume per tissue volume; C1CP; carboxy-terminal propeptide of type I collagen; CaHigh; percentage of highly mineralized bone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; Bioresorbable implant; Implant degradation; Magnesium; Bone nanostructure; Bone mineralization; X-ray microfocus techniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; Bone mineralization; Caveolae; Endothelium; Estrogen receptor; Nitric oxide synthase; Vascular smooth muscle27HC, 27-hydroxycholesterol; E2, estradiol; E2-BSA, bovine serum albumin-conjugated E2; EDC, estrogen dendrimer conjugate; eNOS, endothelial NO syn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; Adolescents; Bone mineral density; Bone mineralization; Bone remodeling; Bone reabsorption; Osteocalcin; Osteoporosis; Growth; Bone healthAdolescentes; Densidade mineral óssea; Mineralização óssea; Remodelação óssea; Reabsorção óssea; Osteocalcina; Osteop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; Dental implants; Chronic kidney diseases; Bone mineralization; Osseointegration; Parathyroid hormone (PTH); Fibroblast growth factor 23 (FGF23);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; ANOVA; analysis of variance; ANT; adenine-nucleotide-translocase; ALPL; alkaline phosphatase; Apppl; ATP analogue triphosphoric acid-1-adenosine-5′yl ester 3-(3-methylbut-3-enyl) ester; BP; bisphosphonate; EC; endothelial cell; eNOS; endothelial nitric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; OPN; osteopontin; FAM20C; family with sequence similarity 20, member C; TNAP; tissue nonspecific alkaline phosphatase; PHEX; phosphate-regulating gene with homologies to endopeptidases on the X chromosome; PC5/6; proprotein convertase 5/6; PC5/6 KO; propr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; BMC; (bone mineral content); BMD; (bone mineral density); BMI; (Body mass index); Cas9; (CRISPR associated protein 9); CRISPR; (clustered regularly interspaced short palindromic repeats); CV; (calorific value); DEXA; (Dual-energy X-ray absorptiometry); EE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; maternal obesity; vitamin D; breastfeeding; bone mineralization; BMD; Bone mineral density; BMI; Body mass index; DXA; Dual-energy x-ray absorptiometry; V1; Time point at recruitment; V4; Time point at 4 months postpartum; V7; Time point at 7 months postp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; OPN; osteopontin; SIBLING; Small, Integrin-Binding LIgand N-linked Glycoprotein; PHEX; Phosphate-regulating gene with Homologies to Endopeptidase on the X chromosome; TGs; transglutaminases; TG2; transglutaminase 2 (tissue transglutaminase); iTG2; inactiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; Adolescents; Bone mineral density; Bone mineralization; Bone remodeling; Bone reabsorption; Osteocalcin; Osteoporosis; Growth; Bone healthAdolescentes; Densidade mineral óssea; Mineralização óssea; Remodelação óssea; Reabsorção óssea; Osteocalcina; Osteop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج کانی سازی; BMAT; Bone marrow adipose tissue; BMC; Bone mineral content; CBV; Cross-sectional bone volume measured in femur; CV; Coefficient of variation; DXA; Dual-energy X-ray absorptiometry; MR; Magnetic resonance; MRI; Magnetic resonance imaging; MSC; Mesenchymal