منحنی دستیابی به موفقیت

در این صفحه تعداد 242 مقاله تخصصی درباره منحنی دستیابی به موفقیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI منحنی دستیابی به موفقیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی دستیابی به موفقیت; Carbon monoliths; Bimodal porosity; Carbon dioxide capture; Adsorption; Breakthrough curve; Regeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی دستیابی به موفقیت; Groundwater transport; Breakthrough curve; Travel time; Advection Dispersion Equation; First order approximation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی دستیابی به موفقیت; Hydrogen purification; Pressure swing adsorption; Breakthrough curve; Thermal effect; Heat and mass transfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی دستیابی به موفقیت; Fixed bed adsorption; Breakthrough curve; Carbon materials; Adsorption modeling; Micropollutants; Emerging pollutants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی دستیابی به موفقیت; ADE; Advection-dispersion equation; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BTC; Breakthrough curve; CFT; Classical filtration theory; DLS; Dynamic light scattering; DLVO; Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek; EDX; Energy-dispersive X-ray; EM; Electrophoretic mobility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی دستیابی به موفقیت; Advanced wastewater treatment; Adsorption; Trace organic contaminants; Pharmaceuticals; Filter backwash; Breakthrough curve;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی دستیابی به موفقیت; BTC; breakthrough curve; CPB; composted pine bark; CR; coir; CSM; composted sheep manure; DEA; deethyl atrazine; DET; deethyl terbuthylazine; DET; deisopropil atrazine; DOM; dissolved organic matter; ESI; electrospray ionization; GUS; groundwater ubiquity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منحنی دستیابی به موفقیت; Solute transport; Preferential flow; Random forest; Pedotranfer function; Breakthrough curve; Machine learning