مواد و مصالح ساختمانی

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره مواد و مصالح ساختمانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد و مصالح ساختمانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد و مصالح ساختمانی; Alkali-activated material; Ground granulated blast furnace slag; Phosphogypsum; Naturally occurring radionuclide material; Radon exhalation; Building material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد و مصالح ساختمانی; Animal-derived food; Brominated flame retardant; Building material; Enantiomeric fraction; Contamination; Depuration; BW; Body weight; EF; Enantiomeric fraction; fw; Fresh weight; HBCDD; Hexabromocyclododecane; lw; Lipid weight; XPS; Extruded polystyrene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد و مصالح ساختمانی; Waste marble powder; Building material; Alkali silica reaction; Microscopic examination; Eco-efficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد و مصالح ساختمانی; Aj; external surface area of the material j (m2); Ci; average indoor air concentration of the pollutant i (μg m−3); Ci0; average indoor air concentration of pollutant i at t = 0 (μg m−3); Ciout; average outdoor air concentration of pollutant i (