یون کلسیم

در این صفحه تعداد 83 مقاله تخصصی درباره یون کلسیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI یون کلسیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; AO; anaerobic or anoxic/oxic process; A2O; anaerobic/anoxic/oxic process; CAST; conventional activated sludge treatment; CER; cation exchange resin; DI; deionized; EPS; extracellular polymer substance; EPS-Ca; product of EPS-Ca2+ interaction; EPS-Fe; pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; μL; microliter; ACLM; association of contact lens manufacturers; AMD; age-related macular degeneration; AMP; adenosine monophosphate; ATP; adenosine triphosphate; BCLA; British contact lens association; Ca2+; calcium ions; CLs; contact lenses; CLMK; cont
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; BBB; Blood brain barrier; Ca2+; Calcium ions; CaMKII; Calcium/Calmodulin dependent protein kinase II; CGRP; Calcitonin gene related peptide; EGF; Epidermal growth factor; ENaCs; Epithelial sodium channels; GFAP; Glial fibrillary acidic protein; IL-6; Inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; A-bomb; atomic bomb; ATM; ataxia telangiectasia mutated; ATP; adenosine triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; BER; base excision repair; Ca2+; calcium ions; CDKN1A; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A; CHO; Chinese hamster ovary; COX-2; cycloox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; Zn2+; zinc ions; MT; metallothionein; ZIP; Zrt- and Irt-related protein; ZnT; zinc transporter protein; GSIS; glucose-stimulated insulin secretion; KATP channels; ATP-sensitive potassium channels; L-VGCC; L-type voltage-gated calcium channels; Ca2+; calci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; SNS; serotonergic nervous system; Hp; Hemicentrotus pulcherrimus; DCC; deleted in colorectal cancer; UNC-5; uncoordinated-5; Ca2+; calcium ions; MCP; monocrotophos; hpf; hours post fertilization; qRT-PCR; quantitative real-time polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; Metabotropic glutamate receptor 5; mGluR5; Protein regulation; Glutamate; Schizophrenia; Novel therapy; 7TMD; 7-transmembrane domain; BA; Brodmann Area; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CA; Cornu ammonis; Ca2+; Calcium ions; Calcineurin/PPB2; prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; hepatic clearance; hepatic transport; hepatobiliary disposition; hepatocytes; transporters; ABT; 1-aminobenzotriazole; Bcrp; breast cancer resistance protein; BDDCS; Biopharmaceutial Drug Disposition Classification System; BEI; biliary excretion index; Ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یون کلسیم; Aa; amino acids; APC; antigen presenting cells; BMDC; bone marrow-derived dendritic cells; BMM; BM-macrophages; Ca2+; calcium ions; CRD; cysteine rich domain; Ct; cycle threshold; DC; dendritic cells; DD; death domain; OPG; osteoprotegerin; PKC; protein k