کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS)

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Chemical-looping combustion (CLC); Biomass; Manganese ore; CO2 Capture; Carbon capture and storage (CCS); BECCS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Climate change; Low-carbon technology; Carbon capture and storage (CCS); Emissions reduction; Mathematical programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Waste-to-Energy (WtE); Life-cycle assessment (LCA); Carbon capture and storage (CCS); Circular economy; Climate change; Near-term climate forcers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Carbon capture and storage (CCS); Consequence analysis; Carbon dioxide (CO2) dispersion; Computational fluid dynamics (CFD) modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Carbon capture and storage (CCS); Economic evaluation; Membranes; Oxyfuel; Pre-combustion CO2-capture; Post-combustion CO2-capture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); CO2 emission; Carbon capture and storage (CCS); CO2 breakthrough technology; Sustainable iron and steel industry; CO2 breakthrough programs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Carbon capture and storage (CCS); Energy sector planning; Carbon dioxide (CO2) emission reduction; Process integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Carbon capture and storage (CCS); Technology assessment; Socio-technical systems; Uncertainties; Low carbon technology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Carbon capture and storage (CCS); Electricity generation; Coal-fired power plants; Economics; Energy metrics; Environmental impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Game theory; Mechanism design; Heterogeneous demands; Uncertainty; Carbon capture and storage (CCS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); Integrated steel mill; Carbon Capture and Storage (CCS); Post-combustion CO2 capture; Gas-liquid absorption; Calcium looping; Carbon capture investment costs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن ضبط و ذخیره سازی (CCS); CAPEX; Capital expenditure; CCS; Carbon capture and storage; CCU; Carbon capture and utilisation; CtL; Coal-to-Liquid; DME; Dimethyl ether; FT; Fischer Tropsch; GtL; Gas-to-Liquid; HHV; Higher heating value; HTFT; High-temperature Fischer-Tropsch; HVAC; H