کاتابولیسم

در این صفحه تعداد 87 مقاله تخصصی درباره کاتابولیسم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتابولیسم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتابولیسم; acute liver failure; ataxia; cardiomyopathy; catabolism; encephalopathy; hyperammonaemia; hypoglycaemia; metabolic acidosis; respiratory alkalosis; rhabdomyolysis; seizures; stroke-like illness
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتابولیسم; Burn injury; Hypermetabolism; Catabolism; Muscle; Protein; Stable isotopesTBSA, Total body surface area; LBM, Lean body mass; REE, Resting energy expenditure; PSE, Protein synthesis efficiency; rhGH, Recombinant human growth hormone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتابولیسم; Hemodialysis; nutrition; nutritional supplement; catabolism; mortality; oral nutritional supplement (ONS); serum albumin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتابولیسم; N-glycan; catabolism; lysosomes; cytosol; genetic disorder; lysosomal storage disease; NGLY1-deficiency; AGA; aspartylglucosaminidase; AGU; aspartylglucosaminuria; EBP; elastin-binding protein; ENGase; endo-β-N-acetylglucosaminidase; ER; endoplasmic reti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتابولیسم; HBA; horse blood agar; BHI; brain heart infusion; TLCK; Nα-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride; TCA; Trichloroacetic acid; PBST; PBS with 0.05% Tween 20; Lysine acetylation; Anaerobe; Catabolism; Immune-affinity enrichment; Mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتابولیسم; HNE; 4-hydroxy-2(E)-nonenal; ONE; 4-oxo-2(E)-nonenal; DHN; 1,4-dihydroxy-2(E)-nonene; HNEA; 4-hydroxy-(E)-nonenoic acid; HNA; 4-hydroxynonanoic acid; HNEA-CoA; 4-hydroxynonenoyl-CoA; HNA-CoA; 4-hydroxynonanoyl-CoA; 4-P-nonanoyl-CoA; 4-phosphononanoyl-CoA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتابولیسم; Critical care; Gluconeogenesis; Glycogenolysis; Amino acid; Tight glucose; Catabolism; LG; low glucose infusion; SG; standard glucose infusion; PICU; pediatric intensive care unit; EGP; endogenous glucose production; APE; atom percent excess; MPE; mass pe