خطوط سلولی

در این صفحه تعداد 314 مقاله تخصصی درباره خطوط سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خطوط سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط سلولی; Bisphosphonates; Cancer; Bone mineralization; Human farnesyl diphosphate synthase; Human geranylgeranyl diphosphate synthase; Cell lines; Hydroxyapatite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط سلولی; Colorectal Cancer; Cell Lines; Proteomics; Drug Sensitivity; 5-FU; 5-fluorouracil; CMS; consensus molecular subtype; CPTAC; Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium; CRC; colorectal cancer; FDR; false discovery rate; GDSC; Genomics of Drug Sensitivity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط سلولی; Hypoxia; Anoxia; Hyperoxia; Hypoxia-inducible factor; HIF; Prolyl-hydroxylase; Oxygen; Diffusion constant; Diffusion gradients; Nitrogen; Carbon dioxide; Gasses; Cell culture; Cell lines; Reactive oxygen species; Mitochondria; Respiration; Glycolysis; Oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط سلولی; Cell lines; Genetically engineered mouse models; Lung cancer; Patient-derived xenografts; Cell lines; Preclinical models; Neuroendocrine carcinomas; Non-small cell lung cancer; Small cell lung cancer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط سلولی; Acute promyelocytic leukemia; Bone morphogenetic proteins; All-trans retinoic acid; Differentiation; ID genes; Cell lines; Patients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط سلولی; Oxidative stress; Olive oil; Total polyphenolic fraction; Cell lines; OO; olive oil; TPF; total phenolic fraction; EVOO; extra virgin olive oil; ROS; reactive oxygen species; GSH; glutathione; HT; hydroxytyrosol; EFSA; european food safety authority; DMEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطوط سلولی; Engineered nanomaterials; Cell lines; Cytotoxicity; Hazard ranking; Nanomaterial grouping; Fish; IATA; ATCC; American type culture collection; BSA; bovine serum albumin; CFDA-AM; 5-carboxyfluorescein diacetate, acetoxy methyl ester; DLS; dynamic light sca