تکثیر سلولی

در این صفحه تعداد 2967 مقاله تخصصی درباره تکثیر سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تکثیر سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکثیر سلولی; Ang II; angiotensin II; BSA; bovine serum albumin; INF; interferon; IL; interleukin; MPO; myeloperoxidase; NAG; N-acetyl-β-D-glucosaminidase; PCNA; proliferating cell nuclear antigen; RAS; renin-angiotensin System; TNF; tumor necrosis factor; Psoriasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکثیر سلولی; Acceleration and deceleration; Cell proliferation; Genetic mechanisms; Leaf contour; Leaf meristem; Leaf shape; Marginal curvature; Marginal meristem; Plate meristem; Thickening meristem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکثیر سلولی; hFGF1; human fibroblast growth factor-1; SDM; site directed mutagenesis; CD; circular dichroism; HSQC; heteronuclear single quantum coherence; ATCC; American Type Culture Collection; VMD; Visual Molecular Dynamics; ITC; Isothermal titration calorimetry; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکثیر سلولی; BaBG; bioactive glass containing 1.3 mol% of barium oxide; SEM; scanning electron microscope; NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX; cyclooxygenase enzyme; PG; prostaglandin; H2; histamine type 2; FTIR; Fourier transform infrared; SBF; simu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکثیر سلولی; Cancer; Cell proliferation; Defense; Development; Innate immunity; Reactive oxygen species; Selenium; Selenocysteine; Selenophosphate; Selenophosphate synthetase; Stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکثیر سلولی; FBS; fetal bovine serum; HB-EGF; heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor; GFAP; glial fibrillary acidic protein; MTT; 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2-H-tetrazolium bromide; DMSO; dimethyl sulfoxide; DAPI; 4′,6-diamidino-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکثیر سلولی; BSA; bovine serum albumin; C1P; ceramide 1-phosphate; PKB; protein kinase B; ERK; extracellularly regulated kinases; FBS; fetal bovine serum; PTX; pertussis toxin; PI3K; phosphatidylinositol 3-kinase; DMH4; 6-[4-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]phenyl]-3-phenylpy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکثیر سلولی; Angiogenesis inhibitor; Cell motility and invasion; Cell proliferation; Combretastatins; Suppression of EMT; Suppression of tumour progression;