سلبیوز

در این صفحه تعداد 168 مقاله تخصصی درباره سلبیوز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلبیوز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلبیوز; Cellobiose; Thermophilic dark fermentation; Microbial fuel cell; Fly ash leachate; Energy conversion efficiencyCD, current density (A m−2); CE, coulombic efficiency; CEM, cation exchange membrane; COD, chemical oxidation demand (g L−1); CV, cyclic voltamm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلبیوز; Phthalocyanines; Carbohydrates; Glycophthalocyanines; Water-solubility; Photodiagnosis; Photodynamic therapy (PDT); Cel; cellobiose; CH; carbohydrate; DBU; 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene; Diglyme; diglycol methyl ether; DIPEA; N,N′-diisopropylethyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلبیوز; HTS; High-throughput screening; GHs; Glycoside hydrolases; EG; Endo-β-1,4-glucanase; CBH; Exo-β-1,4-cellobiohydrolases; BGL; β-Glucosidase; MeUmbG2; 4-Methylumbelliferyl-β-d-cellobioside; MeUmb; Methylumbelliferyl; TLC; Thin-layer chromatography; ORF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلبیوز; AA; auxiliary activity; GH; glycoside hydrolase; GT; glycosyl transferase; CE; carbohydrate esterase; PL; polysaccharide lyase; sMM; semi-Minimal Media; RSEM; RNA-Seq by Expectation Maximization; RINe; RNA Integrity Number equivalent; cDNA; complementary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلبیوز; rhINF-α-2b; Aquasomes; Trehalose; Cellobiose; Pyridoxal-5-phosphate; Phospholipid-PEG2000; CytotoxicityrhINF-α-2b, Recombinant interferon-α-2b; Tre, Trehalose; Cellob, Cellobiose; Py-5-P, Pyridoxal-5-phosphate; PVA, Poly(vinyl) alcohol