نانوکریستال سلولز

در این صفحه تعداد 97 مقاله تخصصی درباره نانوکریستال سلولز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوکریستال سلولز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوکریستال سلولز; B. Interphase; B. Fibre/matrix bond; A. Polymer-matrix composites (PMCs); A. Carbon fibres; Cellulose nanocrystal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوکریستال سلولز; 4-AcNH-TEMPO; 4-Acetamido-TEMPO; AFM; atomic force microscopy; AZADO; 2-azaadamantane N-oxyl radical; CNC; cellulose nanocrystal; CTA; cellulose triacetate; DMAc; N,N-dimethylacetamide; DMF; N,N-dimethylformamide; DP; degree of polymerization; DS; degree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوکریستال سلولز; Composite processing; Thermoset polymer; Rubber; Cellulose nanocrystal; Cellulose nanofiber; Electrospinning; Mechanical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوکریستال سلولز; Soy protein isolate; Cellulose nanocrystal; Surface modification; Crosslinking; Water resistance; Mechanical properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوکریستال سلولز; Cellulose nanocrystals; Electrochemical sensor; Chiral amino acids; Enantioselective discrimination; Leu; leucine; Val; valine; Phe; phenylalanine; Tyr; tyrosine; DPV; differential pulse voltammetry; CNC; cellulose nanocrystal; TEMPO; 2,2,6,6-tetramethylp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوکریستال سلولز; TC; tunicate cellulose; CN; cellulose nanocrystal; ECN; CN from enzymatic hydrolysis; TCN; CN from TEMPO-mediated oxidation; ACN; CN from acid hydrolysis; GM; glucomannan; KGM; konjac glucomannan; SGM; spruce glucomannan; EKG20; composite film with ECN an