تصویربرداری شیمیایی

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره تصویربرداری شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تصویربرداری شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Near-infrared spectroscopy; Wheat protein; Cereals; Rapid measurement; Chemical imaging; Single kernel assessment; Hyperspectral imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Machine vision technology; Coffee quality; Chemical imaging; Coffee fat; Near-infrared spectroscopy; Individual bean analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Chemometrics; Characterization of the solid-state; Vibrational spectroscopies and XRPD; Chemical imaging; PAT; Quality control and stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; 07.05.Mh; 82.80.Nj; 91.67.Gy; Chemical imaging; Mineral; Fuzzy logic; Principal component analysis; Cluster analysis; Laser desorption Fourier transform mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Fire gilded bronze; Corrosion; Chemical imaging; Synchrotron radiation; Photoemission; Artworks; XPS; Decuprification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Hot-melt extrusion; Foamed extrudate; Floating drug delivery system; Controlled release; Eudragit® RSPO; Chemical imaging; Theophylline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Chemical imaging; Crystal structure; Diffuse reflectance; Mid-infrared spectroscopy; Near-infrared spectroscopy; Pharmaceutical; Polymorphic analysis; Polymorphism; Raman spectroscopy; Vibrational spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Chemical imaging; Solute; Diffusive equilibration in thin films (DET); Diffusive gradients in thin films (DGT); Planar optodes; Luminescent sensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; API; active pharmaceutical ingredient; CCD; charge-coupled device; HPLC; high performance liquid chromatography; LS-SVM; least-squares support vector machines; MCC; microcrystalline cellulose; MIR; mid-infrared;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Chemical imaging; Malting; Multivariate analysis; Polarized Raman spectroscopyAFM, Atomic force microscopy; BTEM, Band-Target Entropy Minimization; CV, Coefficient of Variation; LLS, Linear least-squares fit; PRS, Polarized Raman Spectroscopy; SD, Standar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Dissolution; FT-IR spectroscopy; Chemical imaging; Indomethacin; Amorphous; Solid dispersionIndomethacin (PubChem CID: 3715); Polyethylene glycol (PubChem CID: 174); Hydroxypropyl methylcellulose (PubChem CID: 57503849)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری شیمیایی; Chemometrics; Preprocessing; Chemical imaging; Chicken breast fillets; Bacterial pathogen; Spoilage; Prediction map; Standard normal variate (SNV);