الکترودهای اصلاح شده شیمیایی

در این صفحه تعداد 93 مقاله تخصصی درباره الکترودهای اصلاح شده شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترودهای اصلاح شده شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای اصلاح شده شیمیایی; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای اصلاح شده شیمیایی; 2,2'-(ethane-1,2-diylbis((2-(azulen-2-ylamino)-2-oxoethyl)azanediyl))diacetic acid; Colorimetric sensor; Electropolymerization; Chemically modified electrodes; Heavy metal ions complexation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای اصلاح شده شیمیایی; GCE; glassy carbon electrode; RGO-GCE; Partially reduced graphene oxide-modified GCE; mp-GR/GCE; Multi-nanopore graphene-modified GCE; PVP/GR/GCE; Polyvinylpyrrolidone- and graphene-modified GCE; f-SWCNTs/GCE; Sodium dodecyl sulfate single-walled carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای اصلاح شده شیمیایی; AA; ascorbic acid; CMEs; chemically modified electrodes; NPs; nanoparticles; CE; capillary electrophoresis; ECD; electrochemical detection; EP; epinephrine; Trp; tryptophan; UA; dopamine; Cys; L-cysteine; UA; uric acid; PB; phosphate buffer solution; PBS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای اصلاح شده شیمیایی; BPA; bisphenol A; EDCs; endocrine disrupting chemicals; MIP; molecularly imprinted polymers; GCE; glassy carbon electrode; CNT; carbon nanotubes; SF; silk fibroin; MWCNTs; multiwalled carbon nanotubes; CoPc; cobalt phthalocyanine; CV; cyclic voltammetry;