سوزش گوارشی

در این صفحه تعداد 202 مقاله تخصصی درباره سوزش گوارشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوزش گوارشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; Nitrate assimilation; Signaling agonists and antagonists; PKC and phosphatase; PMA; Cholera toxin; Oryza sativaBIM, Bisindolylmaleimide; CDPK, calmodulin-domain (calcium dependent) protein kinase; DAG, diacylglycerol; IMPase, inositol monophsphatase; NED,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; T cell response; Helicobacter pylori; Mouse model; Therapeutic immunization; Parenteral/oral immunization; Cholera toxin; Mucosal immunity; AlumAPC, antigen presenting cells; CFU, colony forming units; CT, cholera toxin; DC, dendritic cells; ELISA, enzyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; morphology; immunohistochemistry; GABA; glycine; glutamate; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; BSA; bovine serum albumin; CIHR; Canadian Institutes of Health Research; CT; cholera toxin; DiI; 1,1′-dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetra-methylindocarbocyanin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; cholera toxin; interneurons; pain; neuropeptides; projection neurons; spinal transmissionCGRP, calcitonin gene-related peptide; CTB, cholera toxin B subunit; Cy3, cyanine 3; DRG, dorsal root ganglion; HRP, horseradish peroxidase; i.t., intrathecally; L, l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; Ado; Adenosine; Ang II; angiotensin II; ATP; adenosine triphosphate; cAMP; Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CTX; Cholera toxin; DMPX; 3,7-dimethyl-1-propargylxanthine; DPCPX; 8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine; EDTA; ethylenediaminetetraacetic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; PKC; protein kinase C; pHi; cytosolic pH; Gf; GF 109203X; OA; okadaic acid; CT; cholera toxin; PT; pertussis toxin; PI3K; phosphatitilinositol 3 kinase; Cytosolic pH; Cytosolic Ca2+; Mast cells; Transduction signal; Alkalinization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; 5-HT; 5-hydroxytryptamine, serotonin; CFU; colony-forming unit; COX-2; cyclooxygenase-2; CT; cholera toxin; E. coli; Escherichia coli; ETEC; enterotoxigenic Escherichia coli; iNOS; inducible nitric oxide synthase; L-NAME; Nω-nitro-l-arginine methyl ester
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; CD50; 50% cytotoxic dose; Ctx; cholera toxin; ETEC; enterotoxigenic Escherichia coli; Gal; galactose; Glc; glucose; GlcNAc; N-acetylglucosamine; LB; Luria-Bertani; LNT; lacto-N-neotetraose; LPS; lipopolysaccharide; LT; heat-labile enterotoxin; PCR; polyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; CT; cholera toxin; FITC-Gb3-PLL; FITC-tagged globotriose-conjugated poly-l-lysine; Gb3; globotriose; mAb; monoclonal antibody; NALT; nasal-associated lymphoid tissue; S-IgA; secretory IgA; Stx; Shiga toxin; Stx1B; Shiga toxin 1 B subunit; Mucosal immu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوزش گوارشی; accumbens; cholera toxin; retrograde tracing; psychomotor stimulants; feeding behavior; ABC; avidin-biotin peroxidase complex; Acb; nucleus accumbens; AcbSh; nucleus accumbens shell; BSA; bovine serum albumin; CART; cocaine-and-amphetamine-regulated-tra