روی واکنش کلیک کنید

در این صفحه تعداد 232 مقاله تخصصی درباره روی واکنش کلیک کنید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روی واکنش کلیک کنید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روی واکنش کلیک کنید; T7 expression system; In vivo incorporation; Artificial extracellular matrix protein (aECM); p-azidophenylalanine; Alkyne-containing poly(2-oxazoline); Click reaction; Ring-opening polymerization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روی واکنش کلیک کنید; Macrocycle; Click reaction; Template assisted; Benzyl ammonium perchlorate; Phenylalanine; Chiral recognition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روی واکنش کلیک کنید; Ps, Polystyrene; PsIL, Polystyrene supported ionic liquid; Cu(II)-PsIL, Polystyrene supported ionic liquid copper complexCopper complex; Click reaction; Polystyrene; Triazole; Ionic liquid