اسید Clofibric

در این صفحه تعداد 93 مقاله تخصصی درباره اسید Clofibric که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید Clofibric (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید Clofibric; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; , aspartate transaminase; CA; clofibric acid; CAT; catalase; CF; clofibrate; CF-HT; hydroxytyrosol-clofibrate 13C NMR, 13C-nuclear magnetic resonance; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DMF; N,N-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید Clofibric; Advance oxidation processes; Degradation; Filtration; Hybrid processes; Membrane; Pharmaceuticals; Wastewater; AMX; amoxilin; AOP; Advanced Oxidation Process; BDD; Boron doped diamond; BP-3; benzophenine-3,2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BZA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید Clofibric; BPA; bisphenol A; CAF; caffeine; CBZ; carbamazepine; CFA; clofibric acid; EF; enantiomeric factor; FUR; furosemide; IBU; ibuprofen; MDHJ; methyl dihydrojasmonate; RCF; root concentration factor; TF; translocation factor; TCEP; tris(2-chloroethyl)phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید Clofibric; ABTS; 2,2′-Azino-bis-(3-ethyl benzothiazoline-6-sulfonic acid); BET; Brunauer, Emmett, and Teller; BJH; Barrett, Joyner and Halenda; BPA; bisphenol-A; CA; clofibric acid; CBZ; carbamazepine; CNTs; carbon nanotubes; DCF; diclofenac; EDC; N-(3-Dimethylami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید Clofibric; AI; acridine; AO; acridone; AO7; acid orange 7; AOP; advanced oxidation processes; ATL; atenolol; BET; Brunauer, Emmett and Teller; BOD; biochemical oxygen demand; BPA; bisphenol A; CB; conduction band; CBZ; carbamazepine; CBZ-E; carbamazepine epoxide; CF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید Clofibric; Magnetic resin; Activated carbon; Hydrophobicity; Kinetics; Recyclability; PPCP; pharmaceuticals and personal care product; CBZ; carbamazepine; SMZ; sulfamethazine; CA; clofibric acid; PMD; primidone; BPA; bisphenol A; DMP; dimethyl phthalate; IBF; ibupro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید Clofibric; Peroxisome proliferator activated receptor α (PPARα); Acyl-coA oxidase (Acox1); Clofibric acid; Fibrate; Lipid metabolism; Teleost fish; Peroxisomal β-oxidation; Bile acid synthesis; Drug metabolism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید Clofibric; CASA, computer aided sperm analysis; VSL, straight line velocity; VCL, curvilinear velocity; LIN, linearity; MOT, motility; STW, sewage treatment works; EE2, ethinylestradiolPharmaceuticals; Aquatic environment; Clofibric acid; Fathead minnow; Sperm param