کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم

در این صفحه تعداد 168 مقاله تخصصی درباره کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم; ABE fermentation; Municipal solid waste; Biobutanol; Clostridium acetobutylicum; Dilute acid pretreatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم; Ipomoea batatas Lam; Sweet potato vines; Clostridium acetobutylicum; Acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentation; Lignocellulosic butanol; Semi-simultaneous saccharification fermentation (sSSF);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم; ABE; acetone-butanol-ethanol; BIS; bacterial inhibitory solution; BLW; brewery industry liquid waste; BSG; brewery spent grain; CA; Clostridium acetobutylicum; CB; Clostridium beijerinckii; DNS; dinitrosalicylic; GC; gas chromatography; GHG; greenhouse ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم; Paper mill sludge; Clostridium acetobutylicum; Acetone-butanol-ethanol (ABE); Simultaneous saccharification and fermentation (SSF);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم; ABE fermentation; Butanol; Clostridium acetobutylicum; Fibrous bed bioreactor; Two-stage gas stripping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم; BCAAs; branched-chain amino acids; DHAP; dihydroxyacetone phosphate; EMP; Embden-Meyerhof-Parnas pathway; GCâ¿¿MS; gas chromatographyâ¿¿mass spectrometry; HCA; hierarchical cluster analysis; MSTFA; N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide; PLS-DA; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم; AB fermentation; Clostridium acetobutylicum; Systems biology; ODE modeling; Bayesian parameter estimation; Profile likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسترییدیوم استوبوتیلیکوم; Biobutanol; Biohydrogen; Clostridium acetobutylicum; Saccharification; Lignocellulosic biomass; Simultaneous saccharification fermentation; ABE; acetone-butanol-ethanol; DCW; dry cell weight; DNS; dinitrosalicylic acid; GHG; greenhouse gasses; OD; opt