آشنایی با موضوع

هنگام سرد شدن محصولات نفتی، دمایی که در آن ابر یا هاله ای از کریستال های ترکیبات پارافینی در داخل محصول نفتی ظاهر شود، نقطه ابری شدن Cloud point نام دارد. در این دما نمونه سیالیت خود را از دست نداده و قابل استفاده است. در سیستم های اطلاعات جغرافیایی، نقطه ابری شدن یکی از منابع مورد استفاده برای ساخت مدل ارتفاع دیجیتال زمین هستند. آنها همچنین برای تولید مدل های سه بعدی از محیط شهری استفاده می شوند. آزمون نقطه ابری شدن: ین روش جهت اندازه گیری نقطه ابری شدن (Cloud Point) محصولات نفتی و سوخت های بیودیزلی می باشد که فاقد کدری و آب، دارای شفافیت کامل با ضخامت لایه ۴ میلیمتر هستند و نقطه ابری شدن آنها نیز زیر °C49 می باشد.

در این صفحه تعداد 202 مقاله تخصصی درباره نقطه ابری شدن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نقطه ابری شدن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; Biodiesel; Blends; Fatty acid methyl esters; Fuel; Properties; AV; acid value; CFPP; cold filter plugging point; CP; cloud point; CSME; camelina sativa seed oil methyl esters; CTME; cottonseed oil methyl esters; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; N-isopropylacrylamide (NIPAM); Phantom; Tissue-mimicking; Cloud point; Thermal lesion; High-intensity focused ultrasound (HIFU);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; Polysorbate 80; Critical micelle concentration; Micelle molecular weight; Cloud point; Hydrophilic-lipophilic balance; Fatty acid composition; Peroxide value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; AA; acrylamide; AAc; acrylic acid; ATRP; atom transfer radical polymerization; CA; cholic acid; CP; cloud point; CTA; chain transfer agent; dNbpy; 4,4′-dinonyl-2,2′-dipyridyl; DEA; N,N-diethylacrylamide; DEAEMA; 2-(diethylamino)ethyl methacrylate; DEG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; Straight vegetable oil (SVO); Oxidation stability; Oxidation stability index (OSI); Cold flow property (CFP); Cloud point; Pour point; Cold flow filter plugging (CFPP)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; AOCS; American Oil Chemists' Society; ASTM; American Society for Testing and Materials; AV; acid value; CEN; European Committee for Standardization; CFPP; cold filter plugging point; CME; canola oil methyl esters; CP; cloud point; FA; fatty acid; FAME;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; FAME; fatty acid methyl ester; Wt.%; weight%; CFPP; cold filter plugging point; PP; pour point; CP; cloud point; SaOME; safflower oil methyl ester; SoOME; soybean oil methyl ester; ROME; rapeseed oil methyl ester; PUFA; polyunsaturated fatty acids; MUFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; SFA; saturated fatty acids; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA; polyunsaturated fatty acids; DU; degree of unsaturation; SV; saponification value; IV; iodine value; CN; cetan number; LCSF; long-chain saturated factor; CFPP; cold filter point; CP; clo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ابری شدن; ADSCs; adipose derived stem cells; AFM; atomic force microscopy; AG; l/dl-allylglycine; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; Ala; alanine; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy; ATRP; atom transfer radical polymeri