زنجیر سرد

در این صفحه تعداد 114 مقاله تخصصی درباره زنجیر سرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زنجیر سرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیر سرد; DTP; diphtheria, tetanus, pertussis; hep B; hepatitis B; HPV; human papillomavirus; IPV; inactivated polio vaccine; MMR; measles, mumps, and rubella; OD; optical density; OPV; oral polio vaccine; PQS; Performance, Quality and Safety; WHO; World Health Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیر سرد; Apple; Forced-air cooling; Cold chain; Computational fluid dynamics (CFD); Energy consumption; Pomme; Refroidissement par air forcé; Chaîne du froid; Mécanique numérique des fluides (CFD); Consommation énergétique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیر سرد; Cold chain; Supply chain; Perishable food; Food security; Food transport; Northern communities; Chaîne du froid; Chaîne d'approvisionnement; Denrées périssables; Sécurité alimentaire; Transport alimentaire; Populations du nord;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیر سرد; Cold chain; Perishable food; Heat transfer; Temperature mapping; Temperature prediction; Food pallet; Chaîne du froid; Denrées périssables; Transfert de chaleur; Cartographie des températures; Prédiction de la température; Palette alimentaire;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیر سرد; CMC; manufacturing and controls; HA; haemagglutinin antigen; HPV; human papillomavirus; MenACWY; meningococcal (serogroups A,C,W,Y) oligosaccharide conjugate vaccine; NA; neuraminidase; Vaccine; Quality control; Manufacturing; Cold chain; Supply;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیر سرد; Almacenamiento; Cadena de frío; Pronósticos; Series de tiempo; Productos perecederos; Storage; Cold chain; Forecasts; Time-series; Perishable products; Armazenamento; Cadeia de frio; Previsão; Séries temporais; Produtos perecíveis; L15; L23; L25; L15
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنجیر سرد; Nanofluid; Cold chain; Refrigeration; Energy performanceNanofluides; Chaîne du froid; Réfrigération; Performance énergétique