مدل سازی محاسباتی

در این صفحه تعداد 646 مقاله تخصصی درباره مدل سازی محاسباتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی محاسباتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; ISC; intestinal stem cell; PC; Paneth cell; GC; goblet cell; EC; enterocyte; ENR; EGF- Noggin- R-spondin; NET; model polymer network; PSET; parameter set; Intestinal stem cell; Organoid culture; Computational modeling; Wnt; Notch;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Atrial arrhythmia; Ventricular arrhythmia; Computational modeling; Catheter ablation; Sudden cardiac death risk stratification; Myocardial infarction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Transcranial direct current stimulation; tDCS; Depression; Computational modeling; Dorsolateral prefrontal cortex; Medial prefrontal cortex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Protein engineering; Computational modeling; Glycoengineering; PASylation; PEGylation; Protein stability; Contents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; CLF; composite liquid fuel; CWS; coal water slurry; CWSP; coal water slurry containing petrochemicals; SIMPLE; Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations; PSI-CELL; Particle-Source-In-Cell; Fuel; Coal water slurry; Coal water slurry containing pet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Breast cancer; Computational modeling; Dynamic infrared imaging; Tumor size and depth; Thermal contrast enhancement; Optimization of skin cooling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Artificial intelligence; Speech; psycholinguistics; Computational modeling; Corpus analysis; Early language acquisition; Infant development; Language bootstrapping; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Forming processes; Computational modeling; Localized necking; Crystal plasticity; Planar polycrystals; Rate-independent behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Blood-brain barrier; In vitro tissue models; Microfluidics; Organ-on-chip; Biomimetic BBB-on-chip; Computational modeling; Nanotechnology; Drug delivery; Drug discovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Fixed-interval schedule of reinforcement; Within-session; Interval timing; Response threshold; Computational modeling; Rats;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Postprandial glycemic response; Physiology-based dynamic model; Food intake; Computational modeling; Glucose; Insulin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی محاسباتی; Ice slurry; Secondary flow; Computational modeling; Physical field; Bend; Coulis de glace; Flux secondaire; Modélisation numérique; Domaine physique; Coude;