طراحی به کمک کامپیوتر

در این صفحه تعداد 447 مقاله تخصصی درباره طراحی به کمک کامپیوتر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طراحی به کمک کامپیوتر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Three-dimensional printing; Mandibular reconstruction; Maxillary reconstruction; Head and neck neoplasms; Computer-aided design; Internal fixators; Patient-specific plates; Selective laser melting; Head and neck reconstruction; Prospective clinical trial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Oral cancer; Mandibular reconstruction; Free tissue flaps; Surgery; Computer-assisted; Computer-aided design; Computer-aided manufacturing; Printing; Three-dimensional; Data accuracy; Software; CAS; computer-assisted surgery; CT; computed tomography; MDCT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; WHO; World Health Organisation; TBSA; Total body surface area; NIKS; Near-diploid Immortalised Keratinocyte S; NPWT; Negative pressure wound therapy; NPWTi; Negative pressure wound therapy instillation; NPWTci; Negative pressure wound therapy continuous i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Design and fabrication of a 3D printed mechanical bioreactor system and small-scale tensile load frame; 3DP; 3-dimensional printing; ABS; acrylonitrile butadiene styrene; CAD; computer-aided design; DAPI; 4',6-diamidino-2-phenylindole; DAQ; data acquisi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; BF; borofloat; CAD; computer-aided design; CFD; computational fluid dynamics; HF; hydrofluoric acid; HTP; high-throughput processing; LoC; lab-on-a-chip; MBR; microbioreactor; PDMS; polydimethylsiloxane; PMMA; polymethyl methacrylate; RGB; Red Green Blue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Sheet metal forming; Elastic tooling; Structural analysis; Surface compensation; Friction; SMF; sheet metal forming; FE-models; finite element models; AutoForm; AutoFormplus R6.0; 3D; three-dimensional; 2D; two-dimensional; Volvo; Volvo Cars; Hypermesh; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; drug delivery systems; solid dosage form; extrusion; oral drug delivery; controlled release; 3D printing; personalized medicine; solidification of powder; fused deposition modeling; stereolithography; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; ABS; acryl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; AM; additive manufacturing; PDMS; polydimethylsiloxane; CAD; computer-aided design; RP; rapid prototyping; RM; rapid manufacturing; NIR; near-infrared; LOC; lab-on-chip; FPA; flat-panel-airlift; PBR; photobioreactor; OLED; organic light emitting diode; MT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Computer-aided design; Topology optimization; Feature-based design; Topology variation modeler; Freeform design domain modeler; Level-set function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; hands-on surgical training; congenital heart surgery; 3D printing; 3D print models; surgical simulation; AATS; The American Association for Thoracic Surgery; CAD; computer-aided design; CT; computed tomography; CHS; congenital heart surgery; DICOM; Digita
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; AA; adipic acid; AcA; acrylic acid; AIBN; α,α′-azoisobutyronitrile; AM; additive manufacturing; BM; 4,4-bismaleimidodiphenylmethane; BMP; butyl-3-mercapto propionate; BPO; benzoyl peroxide; BOD; biochemical oxygen demand; CA; Candida Antarctica; CAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Computer-aided design; Computer-aided manufacturing; Mandible; Reconstructive algorithm; Morphological results; Microsurgery
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Chinchilla; Tympanic membrane; Micro-fringe projection; Static pressure; Hyperelastic model; A; anterior; CAD; computer-aided design; FEM; finite element method; I; inferior; IACUC; institutional animal care and use committee; IM; intramuscular; LDV; lase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Computer-aided design; Finite element analysis; Severe plastic deformation; Streamline formulation; Vortex extrusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی به کمک کامپیوتر; Robotic machining; Macro/micro-actuation; Contact operations; Model-based control; Optical tracking; ADC; analog to digital converter; CAD; computer-aided design; CAM; computer-aided manufacturing; CMM; coordinate measuring machine; CNC; computer numerica