انتقال حرارت کنجد

در این صفحه تعداد 379 مقاله تخصصی درباره انتقال حرارت کنجد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتقال حرارت کنجد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت کنجد; DNS; Conjugate heat transfer; Analytically reduced chemistry; Flame transfer function; Premixed flame; Laminar flame;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت کنجد; Conduction and advection; Conjugate heat transfer; Minichannel; Unsteady heat transfer; Convolution and deconvolution; Inverse problems; Measurement and instrumentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت کنجد; Topology optimization; Natural convection; Heat sink; Conjugate heat transfer; Differentially heated cavity; Direct numerical simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت کنجد; Projection method; Monolithic approach; Conjugate heat transfer; Numerical stability; Second-order temporal and spatial accuracy; Double-pane windows;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت کنجد; Isoperimetric shape optimization; Inverse design; Conjugate heat transfer; High conductivity inserts; Fins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت کنجد; Conjugate heat transfer; Thermal simulation; Multi-solver coupling; Computational fluid dynamics; 3D application;