منطقه کنترل

در این صفحه تعداد 188 مقاله تخصصی درباره منطقه کنترل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI منطقه کنترل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; AD; Adriatic; AT; Atlantic; bp; base pair; CCD; conserved central domain; CR; control region; CSB; conserved sequence block; DA; Danubian; dG; Gibbs free energy (kcal/mol); dNTP; deoxyribonucleotide triphosphate; DU; Duero; h; haplotype diversity; H2O; wa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; BI; Bayesian inference; BIC; Bayesian information criterion; BP; bootstrap percentages; BSB; bird similarity box; CR; control region; COX; cytochrome c oxidase subunit; Cyt b; cytochrome b; G; gamma distribution substitution rates; GTR; general time-rever
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; Pancreatic Cancer; Genomics; Genetics; CR; control region; HF; heteroplasmy fraction; MCN; mitochondrial copy number; mtDNA; mitochondrial DNA; mtSNV; mitochondrial somatic nuclear variant; PDAC; pancreatic ductal adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; atp6; ATPase subunit 6 genes; Cytb; cytochrome b gene; cox1-3; cytochrome c oxidase subunitsI-III genes; CR; control region; mtDNA; mitochondrial DNA; PCG; protein coding gene; rRNAs; ribosomal RNA; tRNA; transfer RNA; RSCU; relative synonymous codon usag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; ATP8; ATP synthase F0 subunit 8; BI; Bayesian inference; COI; cytochrome c oxidase subunit I; COII; cytochrome c oxidase subunit II; COIII; cytochrome c oxidase subunit III; CR; control region; Fig; figure; mitogenome/mt genome; mitochondrial genome; ML;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; mt genome; mitochondrial genome; ATP6 and ATP8; genes encoding for ATP synthase subunits 6 and 8; COI-III; genes encoding for cytochrome c oxidase subunits I-III; CytB; gene encoding for cytochrome oxidase b; ND1-6 and ND4L; Genes encoding for NADH de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; CR; control region; A; adenine; G; guanine; C; cytosine; T; thymine; U; uracil; H; heavy strand; L; light strand; CSB; conserved sequence blocks; QTP; Qinghai-Tibetan Plateau; PCR; polymerase chain reaction; PCG; protein coding genes; TAS; termination ass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; CMA; Conserved Motif A; CMB; Conserved Motif B; LR-PCR; Long-range Polymerase Chain Reaction; LUR; Largest Unassigned Region; mt; mitochondrial; mtDNA; Mitochondrial deoxyribonucleic acid; RM; recently masculinize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; PCR; Polymerase chain reaction; ATP6 and ATP8; Subunits 6 and 8 of the F0 ATPase; Cytb; Cytochrome b; COI-COIII; Cytochrome c oxidase subunits 1-3; Ile; Isoleucine; Leu; Leucine; ND1-ND6 and ND4L; NADH dehydrogenase subunit 1-6 and 4 L; 16S rRNA a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; mt genome; mitochondrial genome; PCGs; protein coding genes; CR; control region; atp6; ATPase subunits 6; atp8; ATPase subunits 8; cox1 − cox3; cytochrome c oxidase subunits1 − 3; cob; cytochrome b; nad1 − nad6; NADH dehydrogenase subunits 1 
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; nt; nucleotide(s); aa; amino acid(s); bp; base pair(s); mt; mitochondria; mtDNA; mitochondrial DNA, rRNA, ribosomal RNA; tRNA; transfer RNA; Daphnia galeata; Mitochondrial DNA; ka/ks ratio; Control region; Phylogenetic tree; Positive selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; mt; mitochondrial; PCR; polymerase chain reaction; tRNA; transfer RNA; rRNA; ribosomal RNA; CR; control region; ATP6 and ATP8; ATPase subunits 6 and 8; ND1-ND6 and ND4L; NADH dehydrogenase subunits 1-6 and 4L; COX1-COX3; cytochrome c oxidase subunit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; A + T; percentage of adenosine and thymidine; aa; amino acid; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; ATP; adenosine 5-triphosphate; bp; base pair(s); C; cytosine; COX; cytochrome c oxidase; CR; control region; CSB; conserved s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; bp; base pair; tRNA; transfer ribose nucleic acid; rRNA; ribosomal ribose nucleic acid; OL; replication origin; PCR; polymerase chain reaction; kb; kilo base pair; CR; control region; DNA; deoxy-ribose nucleic acid; BLAST; Basic Local Alignment Search Too
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه کنترل; A; adenine content; AIC; Akaike information criterion; AT; adenine and thymine content; atp8; gene for ATP synthase subunit 8; BIC; Bayesian information criterion; BF; Bayes factor; CR; control region; cox1, −2 and −3; genes for cytochrome c oxidase s