تبدیل

در این صفحه تعداد 488 مقاله تخصصی درباره تبدیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تبدیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبدیل; PrPC; cellular prion protein; PrPSc; scrapie conformer; DRM; detergent resistant membranes; GPI-AP; glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins; ERC; endosomal recycling compartment; ERAD; endoplasmic reticulum associated-proteasomal degradation; RML;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبدیل; A-daidzin; 6-O-acetyldaidzin; A-glycitin; 6-O-acetylglycitin; A-genistin; 6-O-acetylgenistin; M-daidzin; 6-O-malonyldaidzin; M-glycitin; 6-O-malonylglycitin; M-genistin; 6-O-malonylgenistin; RP-HPLC; reversed-phase high performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبدیل; cardiac repair; conversion; exosome; growth factorCDC, cardiosphere-derived cell; CSp-EMV, cardiosphere-derived extracellular membrane vesicle; DFs, dermal fibroblasts; DF-EMV, dermal fibroblast-derived extracellular membrane vesicle; EMV, extracellular m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبدیل; Functional neurological disorders; Conversion disorders; Functional neuroimaging; Motor deficit; Self-monitoring; Internal representations; Voluntariness; Arousal; TraumaTroubles neurologiques fonctionnels; Conversion; Hystérie; Neuro-imagerie fonctionnel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبدیل; Conversion; Hysteria; Hypnosis; Paralysis; Brain; Neuroimaging; Affect; Self; Precuneus; VMPFCConversion; Hystérie; Hypnose; Paralysie; Cerveau; Neuroimagerie; Affect; Soi; Précuneus; CPFVM