شبکه عصبی همجوشی

در این صفحه تعداد 350 مقاله تخصصی درباره شبکه عصبی همجوشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه عصبی همجوشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی همجوشی; Natural language processing; Convolutional neural network; Relation extraction; Causal relationship; Lexical knowledge base;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی همجوشی; Transverse cirrus bands; Deep learning; Convolutional neural network; Satellite imagery classification; Transfer learning; Turbulence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی همجوشی; Automatic acromegaly diagnosis; Artificial intelligence; Machine learning; Face recognition; Convolutional neural network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی همجوشی; Ergonomics; Person posture recognition; 3D view-invariant; Relative 3D joint position; Joint angle; Convolutional neural network; Construction worker; Safety and health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی همجوشی; AUC; area under the curve; BCC; basal cell carcinoma; CNN; convolutional neural network; ILSVRC; ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی همجوشی; ANN; Artificial Neural Network; API; Application Programming Interface; AUC; Area Under the Curve; CNN; Convolutional Neural Network; EWMA; Exponentially-Weighted Moving Average; GPU; Graphical Processing Unit; GRU; Gated Recurrent Unit; LSTM; Long-Short
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی همجوشی; Rolling element bearing; Condition-based maintenance; Prognostics; Convolutional neural network; Long-short-term memory network;