آشنایی با موضوع

فعل ربطی یا فعل اسنادی فعلی است که نشان‌دهندۀ رابطۀ اسناد میان‌ نهاد و گزاره است. فعلی ربطی فعلی است که معنایش به‌وسیله صفت اسنادی یا کلمه‌ای که جانشین آن است، تمام شود؛ مانند: «ابن‌سینا دانشمند بود»، «فریدون را خردمند می‌پنداشتم». صفت یا کلمه‌ای که معنی فعل ربطی را تمام می‌کند نیز مسند یا مکمل نام دارد. » افعالی مثل "است، بود، شد، گشت، گردید، شود، باشد، باد، هست، نیست و. . . " فعل ربطی محسوب می‌شوند. [۳] نکته: اگر فعل"است"،"هست"،"نیست"و"بود"به معنى"وجود داشتن"به کار بروند؛فعل اسنادى نیست. فعل ربطی در هر قضیه حملی در منطق است که اصطلاحاً آن را رابطه یا نسبت حکمیه می‌نامند. نقش نسبت حکمیه این است که نشان می‌دهد میان موضوع و محمول رابطه‌ای وجود دارد و لذا آن‌ها را از شکل دو مفهوم مستقل خارج کرده و به شکل یک حکم یا تصدیق یا جملهٔ خبری در می‌آورد. نسبت حکمیه به دو شکل کلی اثبات و نفی وجود دارد. فعل ربطی، علاوه بر زمان حال می‌توان به صورت زمان گذشته یا آینده نیز بیان شود؛ مانند «هوا طوفانی بود. »، یا «هوا طوفانی خواهد شد». «است» و «نیست» رابط غیرزمانی نامیده می‌شود، زیرا محمول را به طور مطلق برای موضوع اثبات، یا از آن سلب می‌کند و نسبت حُکمیه را به زمان خاصّی مقیّد نمی‌سازد. در حالی که وقتی فعل در زمان گذشته یا آینده بیاید، زمان در نظر گرفته می‌شود. فعل ربطی می‌تواند ایجابی و مثبت باشد، مانند مثال «هوا طوفانی است» و می‌تواند سلبی و منفی باشد، مانند: «هوا طوفانی نیست. ». ایجابی بودن یا سلبی بودن یک قضیه را «کیف» یا «کیفیت» آن قضیه می‌نامند. قضیه‌ای که فعل ربطی آن ایجابی باشد، «موجبه» و قضیه‌ای که فعل ربطی آن سلبی باشد، «قضیه سالبه» نامیده می‌شود.

در این صفحه تعداد 507 مقاله تخصصی درباره فعل ربطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فعل ربطی
مقالات ISI فعل ربطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعل ربطی; Vegetated soil; Suction; Correlation; Copula; Dependence structure; Probability distribution function; Probability of failure; Reliability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعل ربطی; wo xiang; Decategorialization; Erosion; Grammaticalization; Pragmaticalization; ACC; Accusative marker; ADV; Adverbial phrase marker; CLASS; Classifier; COP; Copula; DEM; Demonstrative; EXP; Experiential aspect marker; FP; Final particle; MOD; Modal parti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعل ربطی; Relational work; Social norms; Honorifics; Role identity; Computer mediated communication; AP; apology formula; COP; copula; CAU; causative; D/M; desu/masu forms; Hum; humble form; IMP; imperative; IP; interactional particles; LC; locative; LK; linker; Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعل ربطی; Chinese; (Inter)subjectification; Periphery; Pragmatic marker function; Negative copula; BA; disposal marker; CL; classifier; COP; copula; CRS; currently relevant state; CSC; complex stative construction; EXP; experiential aspect; FOC; focus; GEN; genitiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعل ربطی; Multivariate count data; Copula; Composite marginal likelihood; Crash type correlations; Variance-covariance structure; Heterogeneous dispersion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعل ربطی; Asymptotic normality; Asymptotic representation; Copula; Dependent censoring; Kernel estimator; Nonparametric regression; Right censoring;