اپیتلیوم قرنل

در این صفحه تعداد 142 مقاله تخصصی درباره اپیتلیوم قرنل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اپیتلیوم قرنل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتلیوم قرنل; Stem cell loss; Stem cell replacement; Stem cell neutral drift; Limbal epithelial stem cell; Corneal epithelium; Loss of mosaicism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتلیوم قرنل; Corneal epithelium; Limbal epithelial stem cells; Human pluripotent stem cells; Serum-free culture conditions; Tissue engineering; Regenerative medicine; AFP; α-fetoprotein; BSA; bovine serum albumin; bFGF; basic human fibroblast growth factor; CLET; cul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتلیوم قرنل; tear secretion; ocular surface system; main lacrimal gland; accessory lacrimal gland; corneal epithelium; conjunctival epithelium; rebamipide; diquafosol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتلیوم قرنل; Cell culture techniques; Cell proliferation; Cell transplantation; Corneal epithelium; Culture media; Limbal deficiency; Limbus corneae; Plasma rich in growth factors; PRGF; AM; Amniotic membrane; BM; basal medium; CFE; colony forming efficiency; CFU; col
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتلیوم قرنل; SLURP1; Corneal epithelium; Inflammation; Angiogenic privilege; NFκB; HUVEC; VEGF; Vascular Endothelial Growth Factor; VEGF-R1; VEGF Receptor-1; SLURP1; Secreted Ly6/urokinase-type plasminogen activator receptor related protein-1; CNV; Corneal Neovascula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتلیوم قرنل; Brimonidine; Corneal epithelium; Diadenosine tetraphosphate; Drug delivery; Glaucoma; Intraocular pressure; Tight junction; Timolol; Ap4A; P1,P4-Di (adenosine-5′) tetraphosphate; cAMP; Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CA; carbonic anhydrase; GA