تجزیه و تحلیل هزینه و سود

در این صفحه تعداد 145 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل هزینه و سود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل هزینه و سود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Cost-benefit analysis; In-office procedure; Flexible biopsy; Flexible laryngoscope; Pharyngeal cancer; Laryngeal cancer; Outpatient surgical procedures; Laryngeal mass; Dysphagia; Dysphonia; Análisis coste beneficio; Procedimiento en consulta; Biopsia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Water resource efficiency; Malmquist-luenberger productivity index; Influence factor; Tobit model; CBA; cost-benefit analysis; CCR model; Charnes-Cooper-Rhodes model; DDF; distance direction function; DEA; data envelopment analysis; DMU; decision-ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Computable general equilibrium modelling; Transport appraisal; Cost-benefit analysis; Wider economic impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; CI; confidence interval; EPOMM; European Platform on Mobility Management; ERF; exposure response function; GADM; Database of Global Administrative Areas; HIA; health impact assessment; MET; metabolic equivalent of task; OSM; OpenStreetMap; PA; physical ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Arsenic; Mitigation; Cost-benefit analysis; Cost-effectiveness analysis; Arsenic treatment units; Hand pumps; Tube wells; Policy; Bihar; India;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Cost-benefit analysis; Environmental management; Environmental policy; Spatial disparity; Air Pollution Prevention and Control Action Plan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Q4 Energy; Q5 Environmental Economics; R00 General; O2 Development Planning and Policy; Electric system reliability; Grid resilience; Power outages; Undergrounding; Cost-benefit analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Q25; Q53; C83; L95; D13; Water demand; Tap water quality; Water hardness; Revealed preferences; Averting behaviour; Cost-benefit analysis; Economic surveys;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Commodification; Cost-benefit analysis; Environmental policy; Evaluation criteria; Monetary valuation; Valuation languages;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; CBA; cost-benefit analysis; CCR model; Charnes-Cooper-Rhodes model; DDF; distance direction function; DEA; data envelopment analysis; DMU; decision-making unit; SBM; slacks-based measure; Petroleum industry; Network DEA; Environmental efficiency; Ef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Intelligent Transport Systems; Transport appraisal; Cost-benefit analysis; Environmental impact assessment; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; RVGE; Rotavirus Gastroenteritis; QALY; Quality Adjusted Life Year; SNHS; Spanish National Health System; GP; General Practitioner; REST; Rotavirus Efficacy and Safety Trial; ICUR; Incremental Cost-Utility Ratio; NICE; National Institute for Clinical Exc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; D61; E43; Consumption discount rate; Equilibrium discount rate; Experts discount rate; Hyperbolic discounting; Cost-benefit analysis; Gamma discounting; Divergence of opinion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; BCA; benefit-cost analysis; BCR; benefit-cost ratio; CBA; cost-benefit analysis; CDM; clean development mechanism; CPO; crude palm oil; EFB; empty fruit bunches; FFB; fresh fruit bunches; HAZID; hazid identification; HAZOP; hazard operability; HP (s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Democracy; Political Economic Person; Ideological orientation; Biodiversity; Resilience; Politics; Cost-Benefit Analysis; TEEB-study; Positional Analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Intrinsic value; Existence value; Economic valuation; Cost-benefit analysis; Ecosystem services; Benefit transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Aquatic conservation; Conservation legislation; Cost-benefit analysis; Endangered species; Marine conservation policy;