مشاوره

در این صفحه تعداد 234 مقاله تخصصی درباره مشاوره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مشاوره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشاوره; RCT; randomised control trial; CDR; cytotoxic drug reconstitution; FGD; focus group discussion; NCI; National Cancer Institute; TAU; treatment as usual; PHQ-9; patient health questionnaire-9; GAD-7; generalized anxiety disorder-7; RSES; rosenberg self-est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشاوره; HSV; genital herpes; pregnancy; antiviral; prevention; screening; counselling; DFIU; Décès fœtal intra-utérin; ITS; Infection transmissible sexuellement; PCR; Amplification en chaîne par polymérase; RCIU; Retard de croissance intra-utérin; TAAN; Te
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشاوره; Consejo; Educación para la salud; Enfermedad neurológica; Modelo de enfermería; Autocuidado; Counselling; Health educational; Neurological disorders; Nursing model; Self-care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشاوره; contraception; family planning; hormonal contraception; emergency contraception; barrier contraceptive methods; contraceptive sponge; spermicide; natural family planning methods; tubal ligation; vasectomy; permanent contraception; intrauterine contracepti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشاوره; contraception; family planning; hormonal contraception; emergency contraception; barrier contraceptive methods; contraceptive sponge; spermicide; natural family planning methods; tubal ligation; vasectomy; permanent contraception; intrauterine contracepti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشاوره; contraception; family planning; hormonal contraception; emergency contraception; barrier contraceptive methods; contraceptive sponge; spermicide; natural family planning methods; tubal ligation; vasectomy; permanent contraception; intrauterine contracepti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشاوره; contraception; family planning; hormonal contraception; emergency contraception; barrier contraceptive methods; contraceptive sponge; spermicide; natural family planning methods; tubal ligation; vasectomy; permanent contraception; intrauterine contracepti