کروماتوگرافی ضد جریان

در این صفحه تعداد 96 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی ضد جریان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی ضد جریان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Centrifugal partition chromatography; Countercurrent chromatography; Proteins contamination; Coomassie brillant blue; Bovine serum albumin; CPC; Centrifugal partition Chromatography; BSA; Bovin Serum Albumin; ADECA; Amino Density Estimation by Colorimetri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; On-line 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl-high performance liquid chromatography; Antioxidants; Countercurrent chromatography; Saccharum officinarum rinds; Coptis chinensis powders; Malus pumila leaves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Natural deep eutectic solvents; Countercurrent separation; Countercurrent chromatography; Flavonoids; Metabolite extraction and recovery
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Countercurrent chromatography; Centrifugal partition chromatography; Deep eutectic solvents; Non-aqueous biphasic liquid systems; Centrifugal partition extractor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Polyhalogenated compounds; Polybrominated dibenzofurans (PBDFs); Synthesis; Countercurrent chromatography; RP-HPLC; Structure elucidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Centrifugal partition chromatography; Countercurrent chromatography; Stationary phase retention; Mobile phase velocity; Efficiency; Productivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Centrifugal Partition Chromatography; Countercurrent chromatography; Multi-phase reaction system; Biocatalysis; Lipase Candida rugosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Countercurrent chromatography; Centrifugal partition chromatography; Method transfer; Schinus terebinthifolius;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Ampelozizyphus amazonicus; Rhamnaceae; Saponin skeleton type; Triterpene saponins; Countercurrent chromatography; HPLC-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Countercurrent chromatography; Aqueous two-phase system; Protein partition chromatography; Chromatography modelling; Countercurrent chromatography modelling; Stationary phase retention;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ضد جریان; Schinus terebinthifolius; Intra-apparatus scale-up; Inter-apparatus method transfer; Countercurrent chromatography; High performance countercurrent chromatography; High speed countercurrent chromatography;