توزیع اندازه کریستال

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره توزیع اندازه کریستال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توزیع اندازه کریستال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع اندازه کریستال; Cooling crystallization; Antisolvent crystallization; Crystal size distribution; Yield; Population balance modelling; Parameter estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع اندازه کریستال; Crystallization process; Crystal size distribution; Real-time monitoring; Image analysis; Sparse representation; Salience edge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع اندازه کریستال; Milk protein concentrate; Lactose crystallization; Rheology; Crystallization kinetics; Crystal size distribution; Viscosity modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع اندازه کریستال; CSD; crystal size distribution; CSF; cumulative similarity factor; EJKL; ensemble just-in-time kernel learning; FLOO; fast leave-one-out; GPR; Gaussian process regression; JIT; just-in-time; JKL; just-in-time kernel learning; KL; kernel learning; LOO; lea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع اندازه کریستال; CSD; crystal size distribution; C-P; cell compression-permeability cell; pcr; particle concentration ratio; Crystallization; Downstream processing; Filtration; Proteins; Morphology; Pressure load;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع اندازه کریستال; Merapi Volcano; Crystal size distribution; Textural analysis; Mineral chemistry; Dome lavas; Magma storage; Magma transport
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع اندازه کریستال; ANOVA; analysis of variance; CLD; chord length distribution; CSD; crystal size distribution; CV; coefficient of variation; DSC; differential scanning calorimetry; DRS; dasher rotational speed; DT; draw temperature; FBRM; focused beam reflectance measureme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع اندازه کریستال; crystal size distribution; rhyolite; texture; quantitative methods; plagioclase; sanidine; Inyo Domes; magmatic process; fractionation; mixing; crystallisation; North Mono silicic eruption