آشنایی با موضوع

جامد کریستالی یا کریستال Crystal یک ماده جامد است که اجزای آن (مانند اتم ها، مولکول ها یا یون ها) در یک ساختار میکروسکوپی مرتب شده اند و یک شبکه کریستالی را تشکیل می دهند که در همه جهات گسترش می یابد. ساختارهای بلورین نظم بلند دامنه داشته و می‌تواند خواص همسانگرد یا ناهمسانگرد داشته باشد. واژه کریستال ریشه یونانی دارد و به معنی «منجمد شده در اثر سرما» است. یونانی‌ها کریستال را برای اشاره به در کوهی به کار می‌بردند. آنها اعتقاد داشتند که اگر آب مدتی در دماهای بسیار پایین نگه‌داشته شود، به حالتی در می‌آید که در دماهای بالا پایدار است. اولین ارجاع به آرایش منظم ذرات سازنده بلورها در آثار ستاره‌شناس مشهور ج. کپلر (۱۶۱۹) و رابرت هوک (۱۶۶۵) کاشف میکروسکوپ یافت می‌شود. مدتی بعد دانشمند مشهور کریستین هوگنز (۱۶۹۰) خواص نوری کریستال‌های کلسیت (CaCO۳) را بررسی کرده و فرضیه‌ای را ارائه کرد که کریستال‌ها از ذرات بسیار کوچکی با شکل مشخص ساخته شده‌اند. پس از آن م. و. اومونوسوف (۱۷۶۵–۱۷۱۱) تئوری ذره‌ای ساختار مواد را کامل کرد. او فرض کرد که ذرات شکل کروی داشته باشند. فواید: کریستال موجب تقویت انرژی‌های مثبت و دور ساختن انرژی منفی می‌شود. همچنین استفاده از آن سبب تقویت اعصاب، آرامش روح می گردد. کریستال می‌تواند در درمان بیماریهای غده تیروئید بسیار موثر باشد و موجب تسکین دردهای عضلانی و ناحیه ستون فقرات شود. همچنین نگاه کردن به کریستال موجب تقویت چشم و درمان بیماری‌های چشمی نیز می‌شود. بلورهای از لحاظ همسانگردی و ناهمسانگردی: به بلورهایی که نمار شکست آن در هر سه راستای بلوری آن یکسان باشد، بلورهای همسانگرد می گویند. در مقابل بلورهایی که در یک یا دو یا سه راستای خود نمار شکست متفاوتی داشته باشند بلور های ناهمسانگرد می گویند.
در این صفحه تعداد 229 مقاله تخصصی درباره جامد کریستالی، کریستال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جامد کریستالی، کریستال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; ANOVA; analysis of variation; BE; binding energy; DL; drug loading; DSC; differential scanning calorimetry; ECN10; ethyl cellulose N10; EDS; energy dispersive X-ray; EE; encapsulation efficiency; EZE; Eudragit L100-55 (Acryl EZE); HPLC; high performance l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; Two-dimensional glass; Vitreous; Amorphous; Zachariasen; Random continuous network; Crystalline; 2D insulator; 2D materials; 2D silica; 2D silicon dioxide; Silica bilayer; SiO2; Graphene; Transfer; Band gap; Dielectric; Exfoliation; Atomic force microscop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; Amorphous; Critical micelle concentration; Crystalline; Drug development; Photooxidation; Stability; Surface activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; Olanzapine (PubChem CID: 4585); Poly(N-vinylpyrrolidone) (PubChem CID: 6917); Poloxamer 188 (PubChem CID: 24751); Poloxamer 407 (PubChem CID: 24751)Solid microcrystalline dispersion; Pharmaceutical film; Crystalline; Olanzapine; Polymer; PVP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; Metal-organic frameworks; Surfactant-thermal condition; Crystalline; Structure; Magnetic property; Coordination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; SPR; sweet potato residue; SEM; scanning electron microscopy; TEM; transmission electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; TGA; thermogravimetric analysis; OHC; oil holding capacity; WC; welling capacity; WHC; water holding capacity; Cellulose nanocryst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; Human eye; Crystalline; Third-order aberrations; Axial and field raysOjo humano; Cristalino; Aberraciones de tercer orden; Rayos axiales y de campo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; Inuline matrices; Crystalline; Amorphous; Lactobacillus plantarum; Spray-drying; DP; degree of polymerization; HPAEC; High Performance Anion Exchange Chromatography; Tg; glass transition temperature; MRS; de Man, Rogosa, Sharpe; aw; water activity; GAB; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جامد کریستالی، کریستال; Rifapentine (PubChem CID: 6323497); Rifampicin (PubChem CID: 5458213); 3-Formylrifamycin (PubChem CID: 6438444); Hydroxypropylmethylcellulose acetate succinate (PubChem CID: 121950); ASD; amorphous solid dispersion; AUC; area under the curve; CASub; cellu